Xử lý điểm thực tập doanh nghiệp 2021.1 và 2021.2 cho sinh viên có nhu cầu bảo lưu điểm để tính vào kỳ 2021.3

Xử lý điểm thực tập doanh nghiệp 2021.1 và 2021.2 cho sinh viên có nhu cầu bảo lưu điểm để tính vào kỳ 2021.3

Trường CNTT&TT thông báo:
Hiện nay, có một số bạn sinh viên đã hoàn thành nội dung thực tập doanh nghiệp trong 02 học kỳ: 2021.1 và 2021.2, đã được doanh nghiệp đánh giá cho điểm trên hệ thống qldt nhưng do chưa đăng ký trên hệ thống SIS nên chưa được tính điểm. Theo chính sách chung của học phần này, các bạn sinh viên thuộc diện trên sẽ được bảo lưu điểm để tính vào kỳ 2021.3 nếu đăng ký học phần trên hệ thống SIS. Để được bảo lưu và tính điểm như trên, các bạn sinh viên làm theo các bước sau:
Bước 1: điền thông tin bảo lưu điểm tại đây: https://mily.vn/BaoluuTTDNky20213 / https://forms.gle/594fXA3M7JkZfSao8
Bước 2: Đăng ký học phần thực tập trên SIS trong thời gian điều chỉnh đăng ký học tập kỳ 2021.3.
Hạn đăng ký ở bước 1: đến hết ngày 15/06/2022
Lưu ý:
  • Các quy trình được hướng dẫn chi tiết trong mục “Quy trình Thực tập Doanh nghiệp cho sinh viên” tại: https://mily.vn/TTDN_QTSV.
  • Sinh viên chỉ có thể bảo lưu điểm trong trường hợp đã đăng ký doanh nghiệp thực tập trên https://qldt.hust.edu.vn và có điểm đánh giá mà chưa đăng ký học phần thực tập trên hệ thống SIS trong kỳ đó. (Không có trường hợp ngược lại: đăng ký lớp học phần rồi chờ kỳ sau đi thực tập).
  • Điểm sẽ được bảo lưu đến tối đa 02 học kỳ sau (vd: điểm đánh giá học kỳ 2021.1 có thể được bảo lưu cho điểm học phần của học kỳ 2021.2 hoặc 2021.3). Sinh viên có thể đăng ký thực tập nhiều học kỳ trên hệ thống qldt, và có thể đăng ký lấy điểm cao nhất để lấy vào điểm học phần.
  • Danh sách điểm thực tập đều sẽ được thông báo tại group “Thực tập Doanh nghiệp – SoICT” trước khi được nhập lên hệ thống.
——
Mọi thắc mắc, các bạn sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn.
Trong trường hợp sau 24h sau khi gửi email mà chưa nhận được phản hồi, các em liên hệ hotline: 0975 702 899 để được hỗ trợ.