Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.1

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.1

Để chuẩn bị cho học kỳ 2022.1 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 95 ứng viên làm trợ giảng cho một số môn học.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ tư trở lên (K64 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên. Với các học phần đại cương như Tin học đại cương hay Nhập môn Công nghệ thông tin, sinh viên K65 có thể đăng ký tham gia.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.
 • Mỗi môn học cụ thể có thể có những yêu cầu riêng đối với trợ giảng (vui lòng xem thông tin tại bảng).
 • 1 trợ giảng tham gia giảng dạy tối đa 120 tiết /1 học kỳ.

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các giảng viên trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội được trau dồi, củng cố kiến thức cơ bản của môn học được phân công trợ giảng và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.
 • Sinh viên được trau dồi các kỹ năng mềm khác như kỹ năng hiểu và thực hiện đúng mục tiêu/kế hoạch môn học, rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng đứng lớp/truyền đạt thông tin bằng tiếng Việt/tiếng Anh, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị dạy học an toàn và hiệu quả…
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Trường CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học. Sinh viên trợ giảng được một số điểm cộng khi đánh giá điểm rèn luyện.
 • Sinh viên tham gia trợ giảng được Trường CNTT&TT hỗ trợ thù lao giảng dạy.

III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và hướng dẫn của giảng viên.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập/thực hành cho sinh viên.
 • Tham gia cùng giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ khác cho sinh viên.

IV. Thông tin về các môn học cần trợ giảng

STT Nhóm Học phần Số lượng trợ giảng cần tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 52 Đạt điểm B+ học phần Tin học đại cương trở lên. Trong số TA đăng ký, cần 9 sinh viên có tiếng Anh khá để dạy chương trình tiên tiến.
2 Nhập môn Công nghệ thông tin 11 Đạt điểm B+ học phần Nhập môn Công nghệ thông tin trở lên.
3 Lập trình hướng đối tượng 4-5 Điểm B+ học phần Lập trình hướng đối tượng. Yêu thích lập trình, yêu thích tối ưu thiết kế mã nguồn.
4 Nhóm môn Cơ sở dữ liệu 7 Điểm A môn Cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…).
5 Thuật toán ứng dụng 17
Cần tuyển 17 TA, trong đó có 2 TA trợ giảng bằng tiếng Anh.
-Yêu thích và có kỹ năng thuật toán tốt
– Có tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tin học, Olympic tin học, ICPC và đã từng học môn Thuật toán ứng dụng đạt điểm A trở lên là một lợi thế.
6 Nhóm môn Hệ nhúng và Phát triển phần mềm nhúng thông minh 5
TA Hệ nhúng: Đã thi đạt môn Hệ nhúng
– Yêu thích ngành KTMT
– Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển, xây dựng Hệ nhúng ghép nối tín hiệu tương tự và số.
TA Phát triển phần mềm nhúng:
– Đã học xong và thi đạt học phần
– Yêu thích môn học
7 Kỹ thuật lập trình 8 Đạt điểm B+ học phần Kỹ thuật lập trình hoặc các học phần tương đương.
8 Nhóm môn Mạng máy tính/Thiết kế và triển khai mạng IP/An ninh mạng 14 Học phần Mạng máy tính/An ninh mạng/Quản trị mạng hoặc Thiết kế và triển khai mạng IP đạt điểm B+.
9 Đồ án môn học: Phát triển phần mềm chuyên nghiệp 2 Đạt điểm B+ môn Cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…), Nắm vững 1 frame work, 1 công cụ lập trình ( web, mobile, game, …)

V. Cách thức đăng ký

 • Hình thức đăng ký: theo form đăng ký tại đây.
 • Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học. 
 • Thời gian đăng ký: từ 6/09/2022 đến 20/09/2022
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, các nhóm chuyên môn sẽ liên hệ để phỏng vấn và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên.
 • Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm trợ giảng cho học kỳ 2022.1, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2022.
 • Sinh viên muốn biết thêm thông tin về môn học cần trợ giảng có thể liên hệ:
  • Nhóm môn Tin học đại cương: Thầy Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn); Thầy Hoàng Văn Hiệp (hiephv@soict.hust.edu.vn)
  • Nhập môn Công nghệ Thông tin: cô Lê Thanh Hương (huonglt@soict.hust.edu.vn)
  • Lập trình hướng đối tượng: thầy Trịnh Tuấn Đạt (dattt@soict.hust.edu.vn)
  • Nhóm môn Cơ sở dữ liệu: Cô Vũ Tuyết Trinh (trinhvt@soict.hust.edu.vn).
  • Môn Thuật toán ứng dụng: Thầy Bùi Quốc Trung (trungbq@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Hệ nhúng/Phát triển phần mềm nhúng thông minh: Thầy Ngô Lam Trung (trungnl@soict.hust.edu.vn).
  • Môn Kỹ thuật lập trình: Thầy Đinh Viết Sang (sangdv@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Mạng máy tính/Thiết kế và triển khai mạng IP: Thầy Phạm Huy Hoàng (hoangph@soict.hust.edu.vn); An ninh mạng: Thầy Bùi Trọng Tùng (tungbt@soict.hust.edu.vn).
  • Đồ án môn học: Thầy Vũ Đức Vượng (vuongvd@soict.hust.edu.vn)
 • Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ:
  Cô Trương Thị Vân Thu, Giáo vụ phụ trách, Văn phòng Trường CNTT&TT
  Email: thuttv@soict.hust.edu.vn