Đăng ký học chuyển tiếp thạc sỹ nghiên cứu – Học kỳ 2021.2

Đăng ký học chuyển tiếp thạc sỹ nghiên cứu – Học kỳ 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo hướng dẫn thực hiện việc đánh giá chuyển tiếp đánh giá chuyển tiếp học thạc sĩ nghiên cứu của sinh viên kết hợp với việc đánh giá Đồ án tốt nghiệp như sau:

  1. Mục tiêu: Đánh giá khả năng và các điều kiện chuyển tiếp học thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của sinh viên kết hợp với việc đánh giá đồ án tốt nghiệp, qua đó làm cơ sở để xét tuyển cao học cho sinh viên.
  2. Đối tượng: Dành cho các bạn sinh viên muốn học tiếp lên thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu ngay sau khi tốt nghiệp đại học khóa 61 trở về trước; hoặc sau khi tốt nghiệp kỹ sư; hoặc chưa đăng ký đồ án nghiên cứu trước đó. Sinh viên đạt chuyển tiếp được bảo lưu kết quả trong 1 năm, SV nếu muốn học cao học cần làm các thủ tục đăng ký trên trang đăng ký của phòng Tuyển sinh sau khi xét tốt nghiệp và có quyết định tốt nghiệp.
  3. SV có nguyện vọng chuyển tiếp cao học đăng ký với Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.

Lưu ý: Các bạn sinh viên đăng ký đồ án nghiên cứu trong chương trình tích hợp cử nhân – thạc sĩ thì không cần làm tao tác đánh giá chuyển tiếp này.