ĐẦU TƯ CHO NCKH VÀ ĐT TRÌNH ĐỘ CAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC: ĐIỂM ĐỘT PHÁ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VN
ĐẦU TƯ CHO NCKH VÀ ĐT TRÌNH ĐỘ CAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC: ĐIỂM ĐỘT PHÁ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VN

(Toàn văn bài phát biểu của PGS. TS Tạ Hải Tùng – Viện trưởng Viện...

SOICT YEAR-END REVIEW 2019

Năm 2019 là năm thứ ba Nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ toàn...

HỘI THẢO QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN SOICT – 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đã...

DẤU ẤN CNTT BÁCH KHOA TRONG 15 MÙA NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

Đã 15 qua, tại Việt Nam, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn là một...

NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM: AI4VN SUMMIT 2019

Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 8 năm 2019, Bộ Khoa học và...