Trần Nguyên Ngọc

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghệ Sydney, Úc, 2019)

Thạc sỹ Khoa học (Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010)

Kỹ sư (Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: ngoc.trannguyen@hust.edu.vn / ngoctn@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Viễn thám;
 • Xử lý ảnh vệ tinh và máy bay không người lái;
 • Đáp ứng của hệ sinh thái với biến đổi khí hậu;
 • Các ứng dụng của vệ tinh viễn thám địa tĩnh.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Dự án khí hậu KiC Fairwater; Tài trợ: Công ty CLIMATE-KIC Úc; Thời gian: 2018 – 2020; Vai trò: Nghiên cứu viên.
 • Đề tài “Vệ tinh giám sát mối đe dọa đến mức khỏe đến từ phấn hoa của đồng cỏ”; Tài trợ: Hội đồng khoa học Úc; Thời gian: 2018 – 2020.

Giới thiệu

TS. Trần Nguyên Ngọc hiện đang công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính (TT&MMT), Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK HN). Ông nhận bằng Tiến sỹ về lĩnh vực viễn thám tại Đại học Công nghệ Sydney năm 2019. Từ tháng 9/2018 đến 2/2020, ông là nghiên cứu viên thuộc chương trình nghiên cứu “Sức khỏe và khả năng chống chịu của hệ sinh thái” tại Khoa Khoa học, Đại học Công nghệ Sydney.

Ở Đại học Bách khoa Hà Nội, anh là giảng viên tại Bộ môn TT&MMT từ 9/2008.

Định hướng nghiên cứu chính của TS. Trần Nguyên Ngọc là viễn thám và xử lý ảnh, bao gồm: sự biến đổi của rừng nhiệt đới, ứng dụng mới của vệ tinh viễn thám địa tĩnh, ước lượng sinh khối bằng máy bay không người lái, và các lĩnh vực liên quan.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Ma, X., Huete, A., & Tran, N. N. (2019). Interaction of seasonal sun-angle and savanna phenology observed and modelled using MODIS. Remote Sensing, 11(12), 1–19. https://doi.org/10.3390/rs11121398
 • Shen, J., Huete, A., Ma, X., Tran, N. N., Joiner, J., Beringer, J., … Yu, Q. (2020). Spatial pattern and seasonal dynamics of the photosynthesis activity across Australian rainfed croplands. Ecological Indicators, 108(November 2018), 105669. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105669
 • Shen, J., Huete, A., Tran, N. N., Devadas, R., Ma, X., Eamus, D., & Yu, Q. (2018). Diverse sensitivity of winter crops over the growing season to climate and land surface temperature across the rainfed cropland-belt of eastern Australia. Agriculture, Ecosystems and Environment, 254(November 2017), 99–110. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.11.023
 • Tran, N. N., Huete, A., Nguyen, H., Beth Ebert, Miura, T., & Ma, X. (2020). Himawari-8 and MODIS comparisons of seasonal vegetation indices over latitudinal Australian grassland sites. Remote Sensing.
 • Wu, J., Kobayashi, H., Stark, S. C., Meng, R., Guan, K., Tran, N. N., … Saleska, S. R. (2018). Biological processes dominate seasonality of remotely sensed canopy greenness in an Amazon evergreen forest. New Phytologist, 217(4), 1507–1520. https://doi.org/10.1111/nph.14939