Tống Văn Vạn

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Mạng máy tính, Trường Đại học Paris-Est Creteil, 2021)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, Chương trình kỹ sư tài năng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017)

Email: vantv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Blockchain
 • An ninh mạng
 • Khai thác lỗ hổng phần mềm
 • Mạng khả trình
 • Xử lý sự cố mạng

Giới thiệu

Tống Văn Vạn hiện đang là giảng viên tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. TS Tống Văn Vạn tốt nghiệp chương trình Kĩ sư Tài năng Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Paris-Est Créteil năm 2021. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm blockchain, an toàn an ninh mạng, SDN, học máy và chuẩn đoán sự cố mạng. Anh là thành viên ban tổ chức của một số hội nghị uy tín như IEEE INFOCOM 2019 và IEEE HPSR 2021. Đồng thời, anh cũng tham gia phản biện cho nhiều hội nghị và tạp chí khoa học uy tín.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen, M. D., Tong, V., Souihi, S., & Mellouk, A. (2023, December). Fully-Decentralized Federated Learning for QoE Estimation. In GLOBECOM 2023-2023 IEEE Global Communications Conference (pp. 5859-5864). IEEE.
 • Do, Q. H., Souihi, S., Tong, V., Tran, H. A., & Tucci-Piergiovanni, S. (2023, December). An adaptive sharding-based blockchain for network slicing in 5g. In GLOBECOM 2023-2023 IEEE Global Communications Conference (pp. 6340-6345). IEEE.
 • Nguyen, M. T. A., Tong, V., Souihi, S. B., & Souihi, S. (2023, October). Deep Learning in NLP for Anomalous HTTP Requests Detection. In 2023 19th International Conference on Network and Service Management (CNSM) (pp. 1-8). IEEE. 
 • Vu, D., Nguyen, T., Tong, V., & Souihil, S. (2023, October). Enhancing Multi-Label Vulnerability Detection of Smart Contract Using Language Model. In 2023 5th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS) (pp. 1-4). IEEE.
 • Dao, C., Tong, V., Hoang, N. T., Tran, H. A., & Tran, T. X. (2023, October). Enhancing encrypted traffic classification with deep adaptation networks. In 2023 IEEE 48th Conference on Local Computer Networks (LCN) (pp. 1-4). IEEE.
 • Do, Q. H., Souihi, S., Van Van, T., Tran, H. A., & Mhadhbi, S. (2022, December). How Tezos blockchain can meet IoT?. In GLOBECOM 2022-2022 IEEE Global Communications Conference (pp. 2903-2908). IEEE.
 • Tong, V., Souihi, S., Tran, H. A., & Mellouk, A. (2021). SDN-Based Application-Aware Segment Routing for Large-Scale Network. IEEE Systems Journal, 16(3), 4401-4410.
 • Tong, V., Tran, H. A., Souihi, S., & Mellouk, A. (2018, December). A novel QUIC traffic classifier based on convolutional neural networks. In 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) (pp. 1-6). IEEE.
 • Tran, D., Mac, H., Tong, V., Tran, H. A., & Nguyen, L. G. (2018). A LSTM based framework for handling multiclass imbalance in DGA botnet detection. Neurocomputing, 275, 2401-2413.
 • Van, T., Tran, H. A., Souihi, S., & Mellouk, A. (2018, October). Empirical study for dynamic adaptive video streaming service based on Google transport QUIC protocol. In 2018 IEEE 43rd conference on local computer networks (LCN) (pp. 343-350). IEEE.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp cho nghiên cứu sinh (2018-2021)

Giảng dạy

 • IT5320: An toàn thông tin cho IoT
 • IT4062: Thực hành Lập trình mạng
 • IT3080: Mạng máy tính
 • IT2120: Kiến thức máy tính
 • IT1016: Tin học đại cương