Tống Văn Vạn

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Mạng máy tính, Trường Đại học Paris-Est Creteil, 2021)
Kỹ sư (Công nghệ Thông tin, Chương trình kĩ sư tài năng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017)

Email: vantv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ chuỗi khối, an ninh mạng, mạng khả trình, học máy và chuẩn đoán sự cố mạng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Học cộng tác/Học chuyển giao trong mạng khả trình phân tán
 • Thuật toán đồng thuận trong công nghệ chuỗi khối
 • Phát hiện lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh
 • Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ chuỗi khối
 • Phân loại lưu lượng mạng mã hóa
 • Định tuyến phân đoạn hướng ứng dụng
 • Chuẩn đoán sự cố mạng sử dụng học sâu

Giới thiệu

Tống Văn Vạn hiện đang là giảng viên tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. TS Tống Văn Vạn tốt nghiệp chương trình Kĩ sư Tài năng Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Paris-Est Créteil năm 2021. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm blockchain, an toàn an ninh mạng, SDN, học máy và chuẩn đoán sự cố mạng. Anh là thành viên ban tổ chức của một số hội nghị uy tín như IEEE INFOCOM 2019 và IEEE HPSR 2021. Đồng thời, anh cũng tham gia phản biện cho nhiều hội nghị và tạp chí khoa học uy tín.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Van Tong, et al. “SDN-Based Application-Aware Segment Routing for Large-Scale Network.” IEEE Systems Journal(2021), IF: 4.8.
 • Duc Tran, Hieu Mac, Van Tong, et al. “A LSTM based framework for handling multiclass imbalance in DGA botnet detection.” Neurocomputing275 (2018): 2401-2413, IF: 5.8.
 • Hai Anh Tran, Duc Tran, Linh Giang Nguyen, Quoc Trung Ha, Van Tong, Abdelhamid Mellouk. “SHIOT: A novel SDN-based framework for the heterogeneous Internet of Things.” Informatica3 (2018), IF: 3.4.
 • Van Tong, et al. ” How Tezos blockchain can meet IoT?.” 2022 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2022 (Accepted).
 • Van Tong, et al. “Machine Learning based Root Cause Analysis for SDN Network.” 2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2021.
 • Van Tong, et al. “Service-centric segment routing mechanism using reinforcement learning for encrypted traffic.” 2020 16th International Conference on Network and Service Management (CNSM). IEEE, 2020.
 • Van Tong, et al. “A novel QUIC traffic classifier based on convolutional neural networks.” 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2018.
 • Van Tong, et al. “Empirical study for dynamic adaptive video streaming service based on Google transport QUIC protocol.” 2018 IEEE 43rd Conference on Local Computer Networks (LCN). IEEE, 2018.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp cho nghiên cứu sinh (2018-2021)

Giảng dạy

 • IT1016: Tin học đại cương
 • IT4062: Thực hành lập trình mạng
 • IT2120: Kiến thức máy tính
 • IT2030: Technical Writing and Presentation