Nguyễn Đức Tiến

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: tiennd@soict.hust.edu.vn, tien.nguyenduc@hust.edu.vn
Web: http://www.soict.hust.edu.vn/~tiennd

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kiến trúc máy tính
 • Xử lý tiếng nói
 • Hệ thống nhúng, IoT

Các nghiên cứu quan tâm

 • Xử lý tiếng nói tiếng Việt
 • Mạng máy tính và tường lửa
 • Đồng thiết kế phần cứng phần mềm

Giới thiệu

Nguyễn Đức Tiến là Thạc sỹ Công nghệ thông tin đang công tác tại bộ môn Kỹ thuật Máy tính, viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. ThS. Tiến đã làm việc trong các công ty Công nghệ thông tin để phát triển các hệ thống nhúng, các hệ thống phần mềm điều khiển và giám sát, hệ thống truyền thông đa phương tiện, tập trung vào mảng phần mềm và mạng máy tính cho doanh nghiệp và khu công nghiệp, với các vị trí đã đảm nhiệm từ kỹ sư chính tới quản lý dự án, từ nhân viên tới cấp quản lý. Tại trường đại học, lĩnh vực nghiên cứu chính là kiến trúc máy tính và xử lý tiếng nói.

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT2000: Nhập môn công nghệ thông tin
 • IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính
 • IT3030: Kiến trúc máy tính
 • IT4240: Quản lý dự án
 • IT4250: Thiết kế IC