Nguyễn An Hưng

Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm đổi mới sáng tạo
Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính

Tiến sỹ (Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2020)
Thạc sĩ (Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, 2014)
Kỹ sư (Truyền thông và mạng máy tính, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, 2011)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các kiến trúc mạng tiến tiến
 • Đo hiệu năng mạng
 • Mạng thông minh
 • Hệ nhúng, IOT
 • Các biện pháp bảo mật mạng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ thống nhúng, các công nghệ và ứng dụng của Internet vạn vật
 • Phân tích dữ liệu và các biện pháp bảo mật trong mạng IoT
 • Các công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn An Hưng hoàn thành chương trình học kỹ sư và thạc sỹ tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội vào năm 2011 và 2014. Anh đã nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Hệ thống điều khiển chức năng tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản năm 2020. Các hướng nghiên cứu của TS. Hưng bao gồm các kiến trúc mạng tiên tiến, đo đạc hiệu năng của mạng, mạng thông minh, hệ thống IoT và các biện pháp bảo mật mạng. Đồng thời TS. Hưng cũng đang tham gia và nghiên cứu về các công nghệ chuyển đối số trong giáo dục.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Nguyen-An, H.; Silverston, T.; Yamazaki, T.; Miyoshi, T. IoT Traffic: Modeling and Measurement Experiments. IoT 2021, 2, 140-162
 2. Hung Nguyen-An, Thomas Silverston, Taku Yamazaki, Takumi Miyoshi. Générateur de Trafic IoT. CORES 2021 – 6ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication, Sep 2021, La Rochelle, France
 3. H. Nguyen-An, T. Silverston, T. Yamazaki and T. Miyoshi, “Generating IoT traffic: A Case Study on Anomaly Detection,” 2020 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN, Orlando, FL, USA, 2020, pp. 1-6
 4. H. Nguyen-An, T. Silverston, T. Yamazaki and T. Miyoshi, “Generating IoT Traffic in Smart Home Environment,” 2020 IEEE 17th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Las Vegas, NV, USA, 2020, pp. 1-2
 5. H. Nguyen-An, T. Silverston, T. Yamazaki and T. Miyoshi, “Entropy-based IoT Devices Identification,” 2020 21st Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), Daegu, Korea (South), 2020, pp. 73-78
 6. Nguyen-An, H., Silverston, T., Yamazaki, T., & Miyoshi, T. (2020). On IoT Traffic Measurement. IEICE Technical Report; IEICE Tech. Rep., 120(297), 29-29
 7. H. Nguyen-An, T. Silverston, T. Yamazaki and T. Miyoshi, “Detecting IoT Traffic Anomalies in Smart Home Environment,” 2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan (ICCE-TW), Yilan, Taiwan, 2019, pp. 1-2

Giảng dạy

 • IT3080 Mạng máy tính
 • IT3030: Kiến trúc máy tính
 • IT2000: Nhập môn công nghệ thông tin
 • IT1110: Tin đại cương

Giải thưởng, khen thưởng

 • Best Paper Award tại Hội thảo APNOMS 2020, South-Korea.