Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2023.1

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2023.1

Để chuẩn bị cho học kỳ 2023.1 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 138 ứng viên làm trợ giảng cho một số môn học.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ tư trở lên (K65 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên. Với các học phần đại cương như Tin học đại cương hay Nhập môn Công nghệ thông tin, sinh viên K66 có thể đăng ký tham gia.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.
 • Mỗi môn học cụ thể có thể có những yêu cầu riêng đối với trợ giảng (vui lòng xem thông tin tại bảng).
 • 1 trợ giảng tham gia giảng dạy tối đa 120 tiết /1 học kỳ.

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các giảng viên trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội được trau dồi, củng cố kiến thức cơ bản của môn học được phân công trợ giảng và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.
 • Sinh viên được trau dồi các kỹ năng mềm khác như kỹ năng hiểu và thực hiện đúng mục tiêu/kế hoạch môn học, rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng đứng lớp/truyền đạt thông tin bằng tiếng Việt/tiếng Anh, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị dạy học an toàn và hiệu quả…
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Trường CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học.
 • Sinh viên tham gia trợ giảng được Trường CNTT&TT hỗ trợ thù lao giảng dạy và được tính điểm rèn luyện cho hoạt động này.

III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và hướng dẫn của giảng viên.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập/thực hành cho sinh viên.
 • Tham gia cùng giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ khác cho sinh viên.

IV. Thông tin về các môn học cần trợ giảng

STT Nhóm Học phần Số lượng trợ giảng cần tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 37 Đạt điểm B+ học phần Tin học đại cương trở lên.
2 Nhóm môn Nhập môn lập trình và Introduction to Programming 7 Đạt B+ Kỹ thuật lập trình hoặc thành thạo Python.
3 Nhập môn Công nghệ thông tin và Truyền thông 15 Đạt điểm B+ học phần Nhập môn Công nghệ thông tin trở lên.
4 Nhóm môn Mạng máy tính/An ninh mạng/Thiết kế và triển khai mạng IP 13 Học phần Mạng máy tính/An ninh mạng/Quản trị mạng hoặc Thiết kế và triển khai mạng IP đạt điểm B+.
5 Nhóm môn Hệ nhúng và Phát triển phần mềm nhúng thông minh 2 Đã thi đạt môn Hệ nhúng (từ B+ trở lên)
– Yêu thích ngành KTMT
– Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển, xây dựng Hệ nhúng ghép nối tín hiệu tương tự và số.
TA Phát triển phần mềm nhúng thông minh:
– Đã học xong và thi đạt học phần (Từ B+ trở lên)
– Yêu thích môn học
6 Điện tử cho Công nghệ thông tin lab 11 Đã học xong và thi đạt học phần IT2140(E) từ B+ trở lên, yêu thích môn học.
7 Assembly Language and Computer Architecture 3 Đã học xong và đạt điểm A của môn học trở lên, yêu thích môn học.
8 Kỹ thuật lập trình 5 Đạt điểm B+ học phần kỹ thuật lập trình hoặc các học phần tương đương.
9 Nhóm môn Cơ sở dữ liệu/Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu 14 Điểm A môn Cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…).
10 Lập trình hướng đối tượng 7 Điểm B+ học phần Lập trình hướng đối tượng. Yêu thích lập trình, yêu thích tối ưu thiết kế mã nguồn.
11 Nhóm môn Thuật toán ứng dụng và Applied Algorithms 18 – Yêu thích và có kỹ năng đề xuất, cài đặt thuật toán tốt;
– Đã từng học môn Thuật toán ứng dụng đạt điểm A trở lên là một lợi thế;
12 Lập trình C cơ bản 1 Có background về lập trình, biết lập trình C, điểm A cấu trúc dữ liệu và giải thuật là lợi thế
13 Xây dựng chương trình dịch 6 Đã học xong IT3323 đạt điểm B+ trở lên, có kỹ năng lập trình C, hiểu biết về các khái niệm ngôn ngữ hình thức cũng như trình dịch. Ưu tiên sinh viên tiếng Anh tốt để tham gia gIảng dạy ICT.

V. Cách thức đăng ký

 • Hình thức đăng ký: theo form đăng ký tại đây.
 • Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học.
 • Thời gian đăng ký: từ 27/07/2023 đến 18/08/2023
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, các nhóm chuyên môn sẽ liên hệ để phỏng vấn và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên.
 • Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm trợ giảng cho học kỳ 2023.1, dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2023.
 • Sinh viên muốn biết thêm thông tin về môn học cần trợ giảng có thể liên hệ:
  • Nhóm môn Tin học đại cương: Thầy Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Nhập môn lập trình và Introduction to Programming: Thầy Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn).
  • Nhập môn Công nghệ thông tin: Thầy Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Mạng máy tính/An ninh mạng/Thiết kế và triển khai mạng IP: Thầy Phạm Huy Hoàng (hoangph@soict.hust.edu.vn); Thầy Bùi Trọng Tùng (tungbt@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Hệ nhúng và Phát triển phần mềm nhúng thông minh: Thầy Ngô Lam Trung (trungnl@soict.hust.edu.vn).
  • Điện tử cho Công nghệ thông tin lab: Thầy Đỗ Công Thuần (thuandc@soict.hust.edu.vn).
  • Assembly Language and Computer Architecture: Thầy Lê Bá Vui (vuilb@soict.hust.edu.vn)
  • Kỹ thuật lập trình: Thầy Đinh Viết Sang (sangdv@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Cơ sở dữ liệu/Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu: Cô Vũ Tuyết Trinh (trinhvt@soict.hust.edu.vn).
  • Lập trình hướng đối tượng: Thầy Trịnh Tuấn Đạt (dattt@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Thuật toán ứng dụng và Applied Algorithms: Thầy Bùi Quốc Trung (trungbq@soict.hust.edu.vn).
  • Lập trình C cơ bản: Thầy Phạm Quang Dũng (dungpq@soict.hust.edu.vn)
  • Xây dựng chương trình dịch: Thầy Trịnh Anh Phúc (phucta@soict.hust.edu.vn)
 • Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ:
  Cô Trương Thị Vân Thu, Giáo vụ phụ trách, Văn phòng Trường CNTT&TT
  Email: thuttv@soict.hust.edu.vn