Lễ ra mắt Foundation Models Labs – Hội thảo về các mô hình ngôn ngữ lớn

Lễ ra mắt Foundation Models Labs – Hội thảo về các mô hình ngôn ngữ lớn

Trong ngày 05/07/2023, lễ ra mắt Foundation Models Labs cùng buổi thảo luận đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của hơn 500 sinh viên tham dự cả offline và online.

(Ảnh: Lễ ra mắt Foundation Models Labs diễn ra trong buổi sáng ngày 05/07/2023)

Buổi lễ diễn ra với 2 phiên: Phiên 1 là lễ ra mắt Phòng thí nghiệm Foundation Models và phiên 2 với workshop về các mô hình ngôn ngữ lớn do các thành viên nghiên cứu của Lab trình bày về các vấn đề kỹ thuật đằng sau ChatGPT và kỹ năng Prompt Engineering để khai thác hiệu quả nhất tiềm năng của ChatGPT.

(Ảnh: Sự kiện tổ chức theo hình thức hybrid kết hợp cả offline và online, thu hút sự quan tâm của hơn 500 người tham dự.)

 

Không chỉ nói về những vấn đề mới trong ngành công nghệ nói chung mà Foundation Models Labs còn khẳng định rằng, đây chính là nơi để các bạn sinh viên học tập trải nghiệm và nghiên cứu thêm về các mô hình nền tảng, phát triển công nghệ và thay đổi để phù hợp với thời đại, kỳ vọng tạo ra một mũi nhọn chuyên môn mới cả về đào tạo và nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Foundation Models Labs