Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Kỳ 2022.2

Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Kỳ 2022.2

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo lịch thu quyển đồ án tốt nghiệp và giáo vụ phụ trách đến các bạn sinh viên bảo vệ kỳ 2022.2 như sau:

STT Phân ban Hội đồng Giáo vụ phụ trách Thời gian
1 AIoT AIoT_01 Cô Đinh Thị Thu Hương Sáng 3/8/2023
(Từ 8h – 12h)
2 AIoT AIoT_02
3 An toàn không gian số ATKGS_01
4 An toàn không gian số ATKGS_02
5 Blockchain và ứng dụng Blockchain_01 Cô Nguyễn Thị Hiền
6 Blockchain và ứng dụng Blockchain_02
7 Blockchain và ứng dụng Blockchain_03
8 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) Ecommerce_01 Cô Nguyễn Thanh Nguyệt
9 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) Ecommerce_02
10 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) Ecommerce_03
11 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) Ecommerce_04
12 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic) Ecommerce_05
13 Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech) EdTech_01 Cô Nguyễn Thị Hiền Chiều 3/8/2023
(Từ 13h – 17h)
14 Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech) EdTech_02
15 Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech) EdTech_03
16 Công nghệ tài chính (FinTech) FinTech_01 Cô Đinh Thị Thu Hương
17 Công nghệ tài chính (FinTech) FinTech_02
18 Giao thông thông minh (ITS) ITS
19 Học máy Học máy_01
20 Học máy Học máy_02
21 Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới MMT_01 Cô Nguyễn Thanh Nguyệt
22 Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới MMT_02
23 Công nghệ y tế (MedTech) MedTech_01
24 Công nghệ y tế (MedTech) MedTech_02
25 Multimedia và Game Multimedia_01 Cô Nguyễn Thanh Nguyệt  Sáng 4/8/2023
(Từ 8h – 12h)
26 Multimedia và Game Multimedia_02
27 Multimedia và Game Multimedia_03
28 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_01 Cô Đinh Thị Thu Hương
29 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_02
30 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_03
31 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_04 Cô Nguyễn Thị Hiền
32 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_05
33 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_06
34 Phần mềm doanh nghiệp PMDN_07
35 Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng PTDLL_01 Cô Đinh Thị Thu Hương Chiều 4/8/2023
(Từ 13h – 17h)
36 Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng PTDLL_02
37 Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng PTDLL_03
38 Thị giác máy tính TGMT_01 Cô Nguyễn Thị Hiền
39 Thị giác máy tính TGMT_02
40 Thị giác máy tính TGMT_03
41 Tối ưu Tối ưu_01
42 Tối ưu Tối ưu_02
43 Trí tuệ nhân tạo ứng dụng TTNTUD_01 Cô Nguyễn Thanh Nguyệt
44 Trí tuệ nhân tạo ứng dụng TTNTUD_02
45 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên XLNNTN_01
46 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên XLNNTN_02

Để biết thông tin về phân ban của mình, các bạn xem trong danh sách dưới đây

Quy trình nộp quyển ĐATN

Bước 1: Sinh viên làm thủ tục nộp quyển tại các bàn đăng ký
– Lấy số thứ tự nộp quyển
– Đăng ký tham dự Thanks Party

Bước 2: Nộp quyển tại Văn phòng Trường
– Tìm đến bàn Giáo vụ tương ứng với Phân ban bảo vệ tốt nghiệp
– Nộp quyển, giáo vụ kiểm tra quyển và hoàn tất thủ tục nộp quyển.

Lưu ý:
– Mỗi SV nộp 1 bản cứng
– Bản cứng cần có chữ ký của cả sinh viên và giáo viên. Sinh viên ký ở trang Tóm tắt đồ án (xem Template mẫu)