Hội nghị quốc tế SoICT 2017

Thời gian: 12:00 AM - 07/12/2017
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Nha Trang, 26 Trần Phú, thành phố Nha Trang