SoICT 2019

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 04/12/2019

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 06/12/2019

Địa điểm: Tòa nhà B1 – Trường ĐHBK Hà Nội

“SoICT 2019” là hội thảo quốc tế bao gồm bốn lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm AI và Phân tích dữ liệu lớn, Mạng thông tin và hệ thống truyền thông, Giao diện người-máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Điện toán ứng dụng. Sau hội nghị chuyên đề thành công SoICT 2018 vừa qua, đã nhận được đệ trình từ 20 quốc gia, Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ 10 (SoICT 2019) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 12 năm 2019  và tại Vịnh Hạ Long vào ngày 5, 6 tháng 12 năm 2019, Việt Nam. Hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp một diễn đàn học thuật cho các nhà nghiên cứu và sinh viên tốt nghiệp để chia sẻ những phát hiện nghiên cứu mới nhất của họ và để xác định những thách thức trong tương lai trong khoa học máy tính. Hội thảo sẽ bao gồm các hướng dẫn và các diễn giả chính được đưa ra bởi các diễn giả đẳng cấp thế giới.

Đặc biệt, SoICT 2019 sẽ có một phiên TECH TALK dành cho các doanh nghiệp đối tác của Viện trình bày, giới thiệu công nghệ dành cho đại chúng. Các đơn vị sẽ đăng ký tham gia trình bày tại Tech Talk với Viện CNTT&TT sau khi đăng ký chính thức tham dự sự kiện (tối đa 8 doanh nghiệp được trình bày tại Tech Talk, tối đa 20 doanh nghiệp tham dự Tech show).

  • Thời gian: 8h00 – 17h00 thứ 4 ngày 04/12/2019
  • Địa điểm: Tòa nhà B1 – Trường ĐHBK Hà Nội

Số lượng người tham dự: Dự kiến khoảng 1000 người tham dự bao gồm các Lãnh đạo Nhà nước, các nhà khoa học, quản lý, các doanh nghiệp, các thầy/cô/giảng viên, sinh viên…