Ra mắt Trung tâm Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 31/03/2021

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 31/03/2021

Địa điểm: P 402 - Tòa nhà B1, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Lễ ra mắt Trung tâm Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo