HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ CÁC XU THẾ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI TRONG KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian bắt đầu: 2:00 pm 06/05/2022

Thời gian kết thúc: 5:30 pm 06/05/2022

Địa điểm: Hội trường dốc, tầng 3 nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 06/05/2022, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn NAVER, Hàn Quốc, tổ chức Hội thảo Khoa học về xu thế hiện tại và tương lai trong Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI).

Các báo cáo tại hội thảo tập trung vào các chủ đề nóng trong bức tranh chung của Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, và các xu hướng phát triển của DS&AI thế hệ tiếp theo như: Domain adaptation, Weak supervised learning, Negative sampling… Hội thảo cũng đề cập tới những ứng dụng cụ thể của DS&AI trong việc giải quyết các bài toán của Việt Nam như: Vietnamese OCR, Intent Classification và Slot Tagging Dataset cho tiếng Việt…

Nằm trong khuôn khổ của Hội thảo, Ban Lãnh đạo trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổng kết các kết quả hợp tác giữa Trung tâm BK.AI và Tập đoàn NAVER trong năm đầu tiên, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

Chương trình sẽ được Livestream trên fanpage của Trường CNTT&TT tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/SoictOfficially

Nội dung chi tiết của chương trình: