HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021-2022

I. MỤC ĐÍCH

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự kiện thường niên được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN), trong đó có sự tham gia của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). Hội nghị SV NCKH hàng năm là một sân chơi kích thích niềm đam mê sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với thử thách của sự nghiệp nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới. Sinh viên có cơ hội được phát triển chuyên môn, thuyết trình, giao lưu mở rộng các mối quan hệ, đặc biệt sau một thời gian dài phải học tập trực tuyến do dịch bệnh Covid-19. Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên gửi báo cáo tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường CNTT&TT năm học 2021 – 2022.

II. NỘI DUNG

1. Thể lệ:

 • Báo cáo trình bày bằng tiếng Việt với chủ đề không giới hạn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Số sinh viên tối đa tham gia thực hiện một công trình NCKH là 5.
 • Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của Trường ĐHBKHN tính đến 30/6/2022.
 • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (template: BM04). 
 • Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu. 
 • Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp “Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học”.
 • Báo cáo đầy đủ có độ dài không quá 8 trang nêu kết nghiên cứu của nhóm (template: MauBaoCaoDayDu.doc).
 • Đối với sinh viên được xét giải nhất, nhì, ba cấp Trường/Khoa/Viện nếu không nộp bản báo cáo đầy đủ lên Trường sẽ không được xét giải cấp Trường ĐHBKHN.
 • Các nhóm đạt giải sẽ tham gia triển lãm sản phẩm KHCN của sinh viên.

 

Các báo cáo được bình chọn để tham gia trình tại Hội nghị SV NCKH diễn ra vào sáng ngày 16/06/2022. Báo cáo trình bày sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn. Các nhóm sinh viên có kết quả xuất sắc sẽ được gửi lên xét giải SV NCKH cấp Trường ĐHBKHN và có thể được gửi lên cấp Bộ để tham dự vào các giải thưởng khác.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

03/06/2022 Nộp báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ
05/06/2022 Thông báo các công trình sẽ trình bày tại hội nghị (Oral + Poster)
16/06/2022 Hội nghị SV NCKH cấp Trường CNTT&TT

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ NỘP BÀI

1. Đăng ký nộp bàihttps://bit.ly/DangKy_SVNCKH2022

2. Danh sách các văn bản cần nộp và định dạng

2.1. Quy định chung

Toàn bộ các mẫu văn bản và template các bạn có thể lấy tại đây: https://bit.ly/form_SVNCKH2022 

– Tóm tắt và báo cáo sẽ được in trong kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021 – 2022 của Trường CNTT&TT và Trường ĐHBKHN nên sinh viên phải tuân thủ nghiêm quy định về mẫu tóm tắt và mẫu báo cáo. Tóm tắt và báo cáo đầy đủ để định dạng *.doc.

– Các công trình nghiên cứu tham gia SV NCKH 2022 nếu đã có bài báo tại các hội nghị/tạp chí trong hoặc ngoài nước cần gửi kèm minh chứng để BTC xét tiêu chí đánh giá ưu tiên.

2.2. Danh sách các file cần nộp:

 • File đăng ký (01 bản mềm định dạng *.doc) (template: DonDongKy.doc):

registration_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc

 • File tóm tắt (01 bản cứng và 01 bản mềm định dạng *.doc) (template: BM04.doc):

abstract_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc

 •  File báo cáo đầy đủ (01 bản mềm định dạng *.doc) (template: MauBaoCaoDayDu.doc):

full_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc

 •  File minh chứng bài báo nếu có (01 bản mềm bản định dạng *.zip):

paper_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.zip

 • Sinh viên phải chịu trách nhiệm, kiểm tra kỹ việc khai báo: nếu thiếu/sai tên tác giả, thiếu/sai lớp, hoặc tên tác giả, tên lớp trong các báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt, file đăng ký không giống nhau có thể không được cấp giấy chứng nhận “sinh viên nghiên cứu khoa học”

2.3. Địa chỉ nộp báo cáo

Các cá nhân và nhóm gửi file báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ theo mẫu về địa chỉ email: svnckh@soict.hust.edu.vn

Tiêu đề email: [SVNCKH2022] – Tên lớp – Họ và tên tác giả chính