CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHO HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH TẠI VIỆN TIN HỌC QUỐC GIA NHẬT BẢN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHO HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH TẠI VIỆN TIN HỌC QUỐC GIA NHẬT BẢN NĂM 2022

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), năm 2022, Trường CNTT&TT có một số suất học bổng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi thực tập ngắn hạn ở NII trong thời gian từ 2-6 tháng.

– Thông tin chi tiết:

– Kế hoạch:

  • Hạn gửi hồ sơ cho Trường CNTT&TT: 22/5/2022
  • Hồ sơ gửi qua email cho PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn); tiêu đề thư: ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI NII NĂM 2022
  • Thông báo chấp nhận: tháng 6 năm 2022

Các ứng cử viên cần liên hệ với Giáo sư của NII để thống nhất nội dung nghiên cứu trước khi làm hồ sơ.