THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 2021.3

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 2021.3

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ hè 2021.3 như sau:

1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập từ ngày 19-31/05/2022 trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án”, chọn “Đăng ký nguyện vọng”, và chọn “Đăng ký nguyện vọng thực tập kỳ hè 20213”. Những học phần mở kỳ hè 2021.3 bao gồm:

– IT3804 (KSCLC)
– IT4948 (Việt Nhật và ICT)
– IT4991 (Cử nhân KHMT, KTMT)
– IT4991E (DS&AI)
– IT4991Q (SIE)
– IT5001 (Thực tập KS KHMT, KTMT)

2. Doanh nghiệp và Nhà trường hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 19/05/2022 – 10/06/2022;

3. Trường thông báo danh sách phân công thực tập chính thức: 27/06/2022;

4. Sinh viên đăng ký Thực tập trên SIS: từ ngày 11/7 – 11/8/2022

5. Sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại Doanh nghiệp: 04/07/2022 – 30/09/2022;

Chú ý: Sinh viên cần đăng ký cả Nguyện vọng trên https://qldt.hust.edu.vn và đăng ký học tập trên SIS theo đúng thời gian đã thông báo ở trên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và thực tập, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong Quy trình thực tập ở mục dưới đây.

Thông tin cần biết:

– Quy trình thực tập: https://mily.vn/TTDN_QTSV

– Group thông tin về TTDN: https://www.facebook.com/groups/ttdn.soict

– Những câu hỏi về TTDN (ngoài những nội dung đã được đưa trong Quy trình thực tập ở trên):

  • Sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn, tiêu đề thư: Thắc mắc TTDN [2021.3] – Ho va ten;
  • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Trường, phòng 505 – B1, gặp thầy Nguyễn Tuấn Hải.

 

Chúc các em có một kỳ thực tập nhiều ý nghĩa!