PTN Hệ thống máy tính – CSLab

PTN Hệ thống máy tính – CSLab

Thông tin chung

 • Tên tiếng Anh: Computer System Laboratory
 • Trưởng phòng Thí nghiệm: TS. Ngô Lam Trung
 • Địa chỉ: Phòng 505, nhà B1, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Email: trungnl@soict.hust.edu.vn

Giới thiệu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính được thành lập ngày 01/10/2010 trên cơ sở dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Thiết kế điện tử” giai đoạn 2004-2005. Đây là nơi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế máy tính nhúng hiệu năng cao, kết hợp xây dựng ứng dụng cho các hệ thống máy tính chuyên dụng và tin học công nghiệp. Trong những năm gần đây, hướng chuyên môn tại phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính đang được mở rộng dựa trên thế mạnh vốn có nhằm bắt kịp xu thế và phục vụ yêu cầu thực tế của cách mạng 4.0 trong nước.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính

 • Thiết kế, xây dựng ứng dụng trên các hệ thống máy tính nhúng chuyên dụng.
 • Phát triển ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh.
 • Xây dựng, phát triển các hệ thống tin học công nghiệp, Internet of Things.
 • Ứng dụng deep learning trong các bài toán xử lý và nhận dạng ảnh, đặc biệt là ảnh y tế.

Các dự án đề tài NCKH tiêu biểu trong 5 năm gần đây

 • Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Nghiên cứu xây dựng thuật toán giải quyết bài toán đường đi bao phủ và ứng dụng cho rô bốt lau nhà, 2015-2018.

Các công bố khoa học tiêu biểu 

 •  Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong, Entropy correlation-based clustering method for representative data aggregation in wireless sensor networks, International Journal of Sensor Networks (IJSNET), Vol. 28, No. 4, 2018.
 •  Hai Van Pham, Trung Ngo Lam, A new method using knowledge reasoning techniques for improving robot performance in coverage path planning, International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT), Vol. 60, No. 1, 2019.
 •  Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, Son Ngo Hong, Trung Ngo Lam: Entropy Correlation and Its Impacts on Data Aggregation in a Wireless Sensor Network. Sensors 18(9): 3118 (2018)

Các kết quả nghiên cứu tiêu biểu

Hình 1. Robot lau nhà hoạt động với thuật toán tìm đường bao phủ theo nhóm

 

Hình 2. Triển khai hệ thống tự động đếm người và giám sát vận hành xe bus

 

Hình 3. Triển khai hệ thống quan trắc môi trường trong nông nghiệp

 

Hình 4. Hệ thống tự động phát hiện lỗi sản phẩm ứng dụng xử lý ảnh

7. Thông tin về các cán bộ, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia