Ngô Lam Trung

Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kỹ thuật Máy tính
Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm Hệ thống máy tính

Tiến sỹ (Kỹ thuật máy tính, Viện Công nghệ Shibaura, 2012)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2008)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)

Email: trungnl@soict.hust.edu.vn; trung.ngolam@hust.edu.vn

Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~trungnl/

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Hệ thống nhúng và IoT
  • Robot trong nhà

Các nghiên cứu quan tâm

  • Các hệ thống nhúng thông minh
  • Định vị và tìm đường cho robot di động

Giới thiệu

Ngô Lam Trung tốt nghiệp chương trình kỹ sư công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004 và nhận bằng tiến sỹ tại Viện công nghệ Shibaura (SIT) năm 2012. Từ 2010-2012 TS. Trung là trợ lý nghiên cứu tại Ubiquitous Robot Technology Research Center và từ 2012-2014 là nghiên cứu viên mời tại phòng thí nghiệm Human-Robot Interaction, SIT. Hiện tại TS. Trung làm việc tại Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các công trình khoa học tiêu biểu

  • Nguyen Thi Thanh, N.; Nguyen Kim, K.; Ngo Hong, S.; Ngo Lam, T. Entropy Correlation and Its Impacts on Data Aggregation in a Wireless Sensor Network. Sensors 2018, 18, 3118.
  • Hai Van Pham, Trung Ngo Lam (2018) ‘A New Method Using Knowledge Reasoning Techniques for Improving Robot Performance in Coverage Path Planning’, International Journal of Computer Applications in Technology, 2019 Vol.60 No.1, pp.57 – 64.

Bằng sáng chế

  • Haeyeon Lee, Trung Ngo Lam, Makoto Mizukawa, [Japanese] Human-robot interaction based on common sense and multiple evaluation criteria. Patent published Mar 2011.

Giảng dạy

  • IT3030: Kiến trúc máy tính
  • IT4210: Hệ nhúng
  • IT4785: Lập trình cho thiết bị di động