Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.2

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.2

Để chuẩn bị cho học kỳ 2022.2 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 120 ứng viên làm trợ giảng cho một số môn học.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ tư trở lên (K64 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên. Với các học phần đại cương như Tin học đại cương hay Nhập môn Công nghệ thông tin, sinh viên K65 có thể đăng ký tham gia.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.
 • Mỗi môn học cụ thể có thể có những yêu cầu riêng đối với trợ giảng (vui lòng xem thông tin tại bảng).
 • 1 trợ giảng tham gia giảng dạy tối đa 120 tiết /1 học kỳ.

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các giảng viên trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội được trau dồi, củng cố kiến thức cơ bản của môn học được phân công trợ giảng và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.
 • Sinh viên được trau dồi các kỹ năng mềm khác như kỹ năng hiểu và thực hiện đúng mục tiêu/kế hoạch môn học, rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng đứng lớp/truyền đạt thông tin bằng tiếng Việt/tiếng Anh, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị dạy học an toàn và hiệu quả…
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Trường CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học.
 • Sinh viên tham gia trợ giảng được Trường CNTT&TT hỗ trợ thù lao giảng dạy và được tính điểm rèn luyện cho hoạt động này.

III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và hướng dẫn của giảng viên.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập/thực hành cho sinh viên.
 • Tham gia cùng giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ khác cho sinh viên.

IV. Thông tin về các môn học cần trợ giảng

STT Nhóm Học phần Số lượng trợ giảng cần tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 38 Đạt điểm B+ học phần Tin học đại cương trở lên. Trong số TA đăng ký, cần 5 sinh viên có tiếng Anh tốt để tham gia trợ giảng cho chương trình tiên tiến.
2 Nhập môn lập trình 2 Yêu cầu thành thạo Python.
3 Kỹ thuật lập trình 8 Đạt điểm B+ học phần kỹ thuật lập trình hoặc các học phần tương đương.
4 Nhóm môn Mạng máy tính/Thiết kế triển khai mạng IP 16 Học phần Mạng máy tính/An ninh mạng/Quản trị mạng hoặc Thiết kế và triển khai mạng IP đạt điểm B+.
5 Nhóm môn Cơ sở dữ liệu 12
Điểm A môn Cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…). Trong số TA đăng ký cần 3 bạn sử dụng tiếng Anh tốt để tham gia trợ giảng cho chương trình tiên tiến.
6 Lập trình hướng đối tượng 10
Điểm B+ học phần Lập trình hướng đối tượng. Yêu thích lập trình, yêu thích tối ưu thiết kế mã nguồn.
7 Thuật toán ứng dụng 9 -Yêu thích và có kỹ năng thuật toán tốt
– Có tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tin học, Olympic tin học, ICPC và đã từng học môn Thuật toán ứng dụng đạt điểm A trở lên là một lợi thế.
8 Nhóm môn Hệ nhúng 3 Đã thi đạt môn Hệ nhúng
– Yêu thích ngành KTMT
– Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển, xây dựng Hệ nhúng ghép nối tín hiệu tương tự và số.
9 Phòng chống tấn công mạng 1 Sinh viên đã học xong học phần và điểm từ B trở lên.
10 Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS 4 Đã học xong và đạt điểm B của môn học, yêu thích môn học.
11 Điện tử cho CNTT 3 Đã học xong và thi học phần IT2140(E) đạt điểm B+ trở lên , yêu thích môn học.
12 Data Structures & Algorithms Basic Lab 4 Đã học xong (Database IT3292(E) và DBLab IT3290(E)) hoặc Database IT3090(E), đạt điểm B+ trở lên, có thể sử dụng tiếng Anh.
13 ITSS Embedded Linux 3 Đã học xong và đạt điểm B của môn học, yêu thích môn học.
14 Thực hành Kiến trúc máy tính 7 Đã học xong và đạt điểm A của môn học trở lên, yêu thích môn học.

V. Cách thức đăng ký

 • Hình thức đăng ký: theo form đăng ký tại đây.
 • Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học.
 • Thời gian đăng ký: từ 10/02/2023 đến 20/02/2023
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, các nhóm chuyên môn sẽ liên hệ để phỏng vấn và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên.
 • Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm trợ giảng cho học kỳ 2022.2, dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2023.
 • Sinh viên muốn biết thêm thông tin về môn học cần trợ giảng có thể liên hệ:
  • Nhóm môn Tin học đại cương và Nhập môn lập trình: Thầy Hoàng Văn Hiệp (hiephv@soict.hust.edu.vn), cô Trần Thị Dung (dungtt@soict.hust.edu.vn)
  • Kỹ thuật lập trình: cô Lê Thị Hoa (hoalt@soict.hust.edu.vn)
  • Nhóm môn Mạng máy tính/Thiết kế và triển khai mạng IP: Thầy Phạm Huy Hoàng (hoangph@soict.hust.edu.vn); Thầy Trần Hải Anh: anhth@soict.hust.edu.vn
  • Nhóm môn Cơ sở dữ liệu: Cô Vũ Tuyết Trinh (trinhvt@soict.hust.edu.vn).
  • Lập trình hướng đối tượng: thầy Trịnh Tuấn Đạt (dattt@soict.hust.edu.vn).
  • Môn Thuật toán ứng dụng: Thầy Bùi Quốc Trung (trungbq@soict.hust.edu.vn).
  • Nhóm môn Hệ nhúng: Thầy Ngô Lam Trung (trungnl@soict.hust.edu.vn).
  • Phòng chống tấn công mạng: Thầy Bùi Trọng Tùng (tungbt@soict.hust.edu.vn).
  • Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS: Thầy Nguyễn Đức Toàn (toannd@soict.hust.edu.vn)
  • Điện tử cho Công nghệ thông tin: Thầy Đỗ Công Thuần (thuandc@soict.hust.edu.vn)
  • Data Structures & Algorithms Basic Lab: Thầy Phạm Quang Dũng (dungpq@soict.hust.edu.vn)
  • ITSS Embedded Linux: Thầy Trần Nguyên Ngọc (ngoctn@soict.hust.edu.vn)
  • Thực hành Kiến trúc máy tính: Thầy Hoàng Văn Hiệp (hiephv@soict.hust.edu.vn)
 • Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ:
  Cô Trương Thị Vân Thu, Giáo vụ phụ trách, Văn phòng Trường CNTT&TT
  Email: thuttv@soict.hust.edu.vn