THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG

Là một trong những đơn vị triển khai công tác trợ giảng sớm nhất trong trường, qua hai năm học Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ sinh viên và cán bộ giảng dạy. Để chuẩn bị cho năm học mới, Viện thông báo về việc tuyển sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là trợ giảng thực hành cho một số môn học về Công nghệ thông tin, học kỳ 2021-1.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Cán bộ trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ tư trở đi (K63 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên. Với các học phần đại cương như Tin học đại cương, Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông, sinh viên K64 có thể đăng ký tham gia.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.
 • Mỗi môn học cụ thể có thể có những yêu cầu riêng đối với trợ giảng (vui lòng xem thông tin tại bảng).

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Tham gia đào tạo sinh viên khóa dưới cũng là tự đào tạo bản thân. Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các GV trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp SV rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc, học hỏi thêm tri thức mới và các kỹ năng mềm khác. 
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Viện CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học. Sinh viên trợ giảng được một số điểm cộng khi đánh giá điểm rèn luyện.
 • Trợ giảng được Viện hỗ trợ thù lao giảng dạy. 

 III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và tài liệu hướng dẫn của giảng viên, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập cho sinh viên.
 • Hỗ trợ giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ học tập khác cho sinh viên.

1. Thông tin về các môn học cần trợ giảng 

STT Nhóm Học phần Số lượng TA cần tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 30 Đạt điểm B+ học phần tin đại cương. Trong số TA đăng ký, cần 5 sinh viên giao tiếp tiếng Anh tốt để dạy chương trình tiên tiến
2 Nhập môn CNTT&TT 13 Đạt điểm B+ học phần nhập môn  CNTT-TT.
3 Nhóm môn Cơ sở dữ liệu 7 Điểm A môn Cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…)
4 Nhóm môn Mạng máy tính 10 Học phần Mạng máy tính hoặc học phần “An ninh mạng”  hoặc “Quản trị mạng” đạt điểm B+. Cần 2 sinh viên giao tiếp tiếng Anh tốt để trợ giảng chương trình tiên tiến.
5 Hệ nhúng 3 Đã thi đạt môn Hệ nhúng
– Yêu thích ngành KTMT
– Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển, xây dựng Hệ nhúng ghép nối tín hiệu tương tự và số
6 Thuật toán ứng dụng 10  
7 Kỹ thuật lập trình 5 Đạt điểm B+ học phần kỹ thuật lập trình.
8 Nhập môn Java 2  Yêu thích và có điểm B+ với các môn học có liên quan đến lập trình Java.
9 Thiết kế và xây dựng phần mềm 5 Đạt Điểm A môn học này hoặc môn ITSS Software Development
10 Kỹ năng mềm trong CNTT  1  

 

2. Cách thức đăng ký

Hình thức đăng ký: theo form đăng ký tại https://forms.gle/XbLSvdPsYTbwp1RJ9
Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học.

 • Thời gian: từ 25/08/2021 đến 07/09/2021
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, Viện sẽ liên hệ trực tiếp ứng viên cho bước phỏng vấn trực tiếp tiếp theo với bộ môn và nhóm chuyên môn giảng dạy và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên. 
 • Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm trợ giảng cho học kỳ 2021-1, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 10/2021.
 • Sinh viên muốn biết thêm thông tin về môn học cần trợ giảng có thể liên hệ: 
  • thầy Nguyễn Linh Giang (giangnl@soict.hust.edu.vn), thầy Trần Hải Anh (anhth@soict.hust.edu.vn) – nhóm môn Mạng máy tính, môn Nhập môn Java
  • thầy Nguyễn Đức Tiến (tiennd@soict.hust.edu.vn) – môn Nhập môn CNTT-TT
  • thầy Lê Xuân Thành (thanhlx@soict.hust.edu.vn) Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn), môn Tin học đại cương.
  • cô Bùi Mai Anh (anhbtm@soict.hust.edu.vn) – môn Kỹ thuật lập trình.
  • Cô Vũ Tuyết Trinh (trinhvt@soict.hust.edu.vn) – nhóm môn Cơ sở dữ liệu
  • thầy Ngô Lam Trung (trungnl@soict.hust.edu.vn) – môn Hệ nhúng
  • thầy Đỗ Phan Thuận (thuandp@soict.hust.edu.vn) – môn Thuật toán ứng dụng.
  • Cô Nguyễn Thị Thu Trang (trangntt@soict.hust.edu.vn), thầy Trịnh Tuấn Đạt (datt@soict.hust.edu.vn) – môn Thiết kế và xây dựng phần mềm
  • Cô Vũ Hương Giang (giangvth@soict.hust.edu.vn) – môn Kỹ năng mềm cho CNTT
 • Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ Cô Trương Thị Vân Thu, giáo vụ trợ lý đào tạo viện CNTT&TT: thuttv@soict.hust.edu.vn/ 0916.076.076