Đăng ký nguyện vọng ĐATN kỳ 2023.2 dành cho sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE
Đăng ký nguyện vọng ĐATN kỳ 2023.2 dành cho sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của sinh viên các...

Đăng ký nguyện vọng GR1 cho sinh viên chương trình đào tạo Việt Nhật K66

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giáo viên...

Đăng ký thực hiện Đồ án Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp – Học kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT mở đăng ký nguyện vọng thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại...

Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2023.2...

Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.1

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo lịch thu quyển đồ án...

Lịch thi học kỳ 2023.1 của các Hệ đào tạo

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2023.1 như sau: Lịch thi cuối kỳ...

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp cho SV Trường CNTT&TT kỳ 2023.2

Để chuẩn bị cho Học phần Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Trường CNTT&TT...

Tuyển trợ giảng học kỳ 2023.2

Để chuẩn bị cho học kỳ 2023.2 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 129 ứng...

Học bổng Samsung 2023 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và...

Khảo sát về kiến thức bổ trợ và kỹ năng cần thiết với người học

Nhóm các học phần bổ trợ đã được triển khai giảng dạy từ khóa K62...