Đề tài hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

Đề tài hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

1. Đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và phát hiện các hiện tượng bất thường trong tín hiệu định vị GNSS/GPS (NĐT.38.ITA/18)

  • Chủ trì: PGS.TS. Tạ Hải Tùng
  • Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 4/2018 đến 3/2020
  • Nguồn tài trợ: Bộ khoa học và công nghệ

Mô tả ngắn gọn: Đề tài hợp tác với Ý theo nghị định thư chủ yếu nghiên cứu và chế tạo được các thiết bị giám sát và phát hiện bất thường (phá sóng, giả mạo tín hiệu, gián đoạn dịch vụ, can nhiễu tự nhiên) của các hệ thống định vị GNSS. Nghiên cứu và phát triển được phần mềm máy chủ trung tâm kết nối mạng lưới các trạm giám sát triển khai tại các khu vực quan trọng: đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển, nhà ga,… nhằm đưa thông tin cảnh báo kịp thời các hiện tượng bất thường, cũng như các khuyến nghị về việc sử dụng dịch vụ định vị GPS/GNSS cho người sử dụng. Đề xuất/kiến nghị giải pháp nâng cao độ tin cậy của định vị GPS/GNSS tại Việt Nam.

2. Đề tài: Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây (NĐT14.TW/16)

  • Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Linh Giang
  • Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2018
  • Nguồn tài trợ: Bộ khoa học và công nghệ

Mô tả ngắn gọn: Đề tài hợp tác với Đài Loan theo nghị định thư tập trung nghiên cứu, phát triển thử nghiệm và triển khai các cơ chế an toàn thông tin cho mô hình kết hợp mạng vạn vật IoT hướng điện toán đám mây làm trung tâm (Cloud centric IoT) bao gồm: các cơ chế xác thực (cho smartphone, sensor) cho hạ tầng OM2M, cơ chế xác thực khi truy cập vào hệ thống đám mây dữ liệu của IoT, an toàn dữ liệu thu nhận từ mạng IoT để lưu trữ trong điện toán đám mây. Xây dựng thử nghiệm hệ thống quản lý hồ sơ y tế triển khai trên điện toán đám mây và kết hợp các cơ chế an toàn thông tin trong các kết nối với mạng lưới thu nhận dữ liệu y tế qua các thiết bị di động và cảm biến y sinh. Thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin. Tích hợp hệ thống chứng thư ẩn số phân tán cho hệ thống quản lý hồ sơ y tế.