TỔNG KẾT LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 2021.2
TỔNG KẾT LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 2021.2

Trong khoảng thời gian 3 ngày từ 18 – 20/08/2022, Lễ bảo vệ đồ án...

Đăng ký học chuyển tiếp thạc sỹ nghiên cứu – Học kỳ 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo hướng dẫn thực hiện việc đánh giá chuyển tiếp đánh giá...

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học...

GS. Phan Dương Hiệu và TS. Lưu Vĩnh Toàn trình bày bài giảng đại chúng tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 01/08/2022, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Đại học Bách khoa...

Hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp đại học – Học...

Lịch thi học kỳ 2021.2 của các Hệ đào tạo

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2021.2 như sau: Lịch thi cuối kỳ...

TRAO CHỨNG CHỈ TRỢ GIẢNG CHO SINH VIÊN TRỢ GIẢNG HỌC KỲ 2021.1

Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ trao Chứng chỉ trợ...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC NÔNG CÔNG NGHỆ TOKYO, NHẬT BẢN

Trường CNTT&TT thông báo: Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin...

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021-2022

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) năm học 2021-2022 đã diễn ra...