Seminar khoa học Trường CNTT&TT tháng 1 năm 2024
Seminar khoa học Trường CNTT&TT tháng 1 năm 2024

Theo kế hoạch hàng tháng, Trường CNTT&TT tổ chức các buổi seminar khoa học kết...

Đăng ký nguyện vọng ĐATN kỳ 2023.2 dành cho sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của sinh viên các...

Đăng ký nguyện vọng GR1 cho sinh viên chương trình đào tạo Việt Nhật K66

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giáo viên...

Đăng ký thực hiện Đồ án Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp – Học kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT mở đăng ký nguyện vọng thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại...

Cán bộ Trường CNTT&TT xuất sắc nhận Bằng khen Giảng viên tiêu biểu của Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 15/01/2024, tại Hội nghị đại biểu Cán bộ Viên chức năm 2023 của Đại...

Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2023.2...

Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.1

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo lịch thu quyển đồ án...

Sinh hoạt công dân giữa khoá K65, K66, K67

Buổi sinh hoạt công dân giữa khoá được tổ chức bởi Trường Công nghệ Thông...

Lịch thi học kỳ 2023.1 của các Hệ đào tạo

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2023.1 như sau: Lịch thi cuối kỳ...

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp cho SV Trường CNTT&TT kỳ 2023.2

Để chuẩn bị cho Học phần Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Trường CNTT&TT...