Chương trình thực tập cho Học viên cao học, Nghiên cứu sinh tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII) 2024

Chương trình thực tập cho Học viên cao học, Nghiên cứu sinh tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII) 2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông và Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), năm 2024, Trường có một số suất cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi thực tập ngắn hạn ở NII trong thời gian 2-6 tháng.

Thông tin chi tiết:

– Danh sách các hướng nghiên cứu:

https://www.nii.ac.jp/en/about/upload/List_of_research_topics_for_2024_1st_Call.pdf

– Thông tin chương trình: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2024-1/index.html

Kế hoạch:

– Hạn gửi hồ sơ cho Trường: 10/5/2024

– Hồ sơ gửi tới: cô Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn) và thầy Trịnh Thành Trung (trungtt@soict.hust.edu.vn)

  • Tiêu đề thư ghi rõ: Hồ sơ thực tập ngắn hạn NII

– Các ứng cử viên được chấp nhận thực sẽ tới Nhật trước tháng 3/2025

Các ứng cử viên cần liên hệ với Giáo sư của NII để thống nhất nội dung nghiên cứu trước khi làm hồ sơ.