Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.2

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.2 như sau:

Thời gian bắt đầu các hội đồng như sau:

  • Sáng: từ 7h30
  • Chiều: từ 13h30

Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn Văn phòng Trường đã gửi đến từng bạn. Danh sách phân ban và lịch bảo vệ sinh viên tra cứu tại đây.

Sinh viên có nguyện vọng muốn học chuyển tiếp thạc sĩ nghiên cứu kiểm tra điều kiện tại đây và đăng ký với Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.