Học bổng Quỹ Chắp cánh – CC Foundation cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Học bổng Quỹ Chắp cánh – CC Foundation cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2024, Qũy Chắp cánh tài trợ các chương trình học bổng Chắp cánh Bách khoa, và 360 suất học bổng khóa học và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; chứng chỉ CCNA quốc tế; chứng chỉ tin học văn phòng MOS Excel quốc tế, chứng chỉ Trí tuệ nhân tạo của ĐHBK Hà Nội cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ĐHBK Hà Nội.

Tổng giá trị tài trợ học bổng trong năm 2024 lên đến 3 tỷ đồng. Đây là cơ hội tốt hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học tập và sự nghiệp sau này.

Sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký theo các link sau:

  1. Thông tin và link đăng kí học bổng khóa đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế TOEIC 500: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoc-bong/116/chi-tiet
  2. Thông tin và link đăng kí học bổng khóa đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế CCNA: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoc-bong/119/chi-tiet
  3. Thông tin và link đăng kí học bổng khóa đào tạo và thi chứng chỉ tin học văn phòng MOS Excel quốc tế: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoc-bong/117/chi-tiet
  4. Thông tin và link đăng kí học bổng khóa đào tạo và thi chứng chỉ AI do ĐHBK Hà Nội cấp: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoc-bong/118/chi-tiet

Các thông báo về các chương trình học bổng khóa học cũng được thông tin trên các kênh cổng thông tin sinh viên, hệ thống quản lý đào tạo, fanpage CTSV.