Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông chào đón 2 Giáo sư từ nước ngoài đến dạy cho sinh viên Nhà trường.

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông chào đón 2 Giáo sư từ nước ngoài đến dạy cho sinh viên Nhà trường.

Học kỳ 1 năm học 2022-2023, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông chào đón 02 Giáo sư từ nước ngoài đến dạy cho sinh viên Nhà trường.

Ảnh 01: Giáo sư Nguyễn Hùng Sơn – Đại học Tổng hợp Warszawa

GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn hiện là Giáo sư tại Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan. Ông học tập và làm việc tại Ba Lan từ năm 1987 với hai chuyên ngành về Toán Lý thuyết và Tin học. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cơ sở lý thuyết và ứng dụng của tập thô, học máy, khai phá dữ liệu, tin sinh học, tính toán mềm, và các hệ thống đa tác tử. GS. Nguyễn Hùng Sơn là tác giả của hơn 160 bài báo khoa học, sách chuyên ngành. Ông là thành viên Ban Biên tập của nhiều tạp chí khoa học uy tín như Fundamenta Informatice”, Transactions on Rough sets, Data Mining and Knowledge Discovery, Computational Intelligence, Applied Intelligence …, đồng thời là Trưởng ban Chương trình của nhiều hội thảo quốc tế.
GS. Nguyễn Hùng Sơn từng đạt giải Nhì cuộc thi Toán Quốc tế, được trao tặng Giải thưởng của Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Warszawa về thành tích nghiên cứu khoa học, 3 lần nhận giải thưởng Bài báo Xuất sắc nhất tại các Hội nghị đầu ngành (Best Paper Award) và là Thành viên danh dự của Hội Lý thuyết Tập thô Quốc tế.

Trong học kỳ này GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn sẽ giảng dạy lớp IT3220E – Introduction to Deep Learning cho chương trình Khoa học dữ liệu.

Trang cá nhân của GS. Nguyễn Hùng Sơn: https://www.mimuw.edu.pl/~son/

 

Ảnh 2: Giáo sư Jeff Edmonds – Đại học York

GS. Jeff Edmonds hiện là Giáo sư về Toán và Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học York, Canada. GS nhận bằng Tiến sỹ tại Đại học Toronto năm 1992 và nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện ISCS đại học Berkeley về đảm bảo an toàn khi truyền các dữ liệu đa phương tiện qua mạng. Lĩnh vực nguyên cứu của ông là Tối ưu, Lý thuyết đồ thị, Lý thuyết độ phức tạp tính toán (computational complexity theory) và học máy. GS. Jeff Edmonds là tác giả của hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí, hội thảo đầu ngành.

Trong học kỳ này GS. Jeff Edmonds sẽ giảng dạy lớp IT3010E – Data structure and algorithm cho chương trình Khoa học dữ liệu.

Trang cá nhân của GS. Jeff Edmonds: http://www.cs.yorku.ca/~jeff/