Tuyển dụng 2020
Tuyển dụng 2020

Nằm trong chiến lược chung của Nhà trường phát triển ĐHBK Hà Nội thành một...

Thông báo tuyển Lập trình viên Java (được Training)

Talent Developer Project là một chương trình mới của CO-WELL Asia nhằm tìm kiếm và...

Gameloft tuyển dụng Lập trình game (không yêu cầu kinh nghiệm)

Nhiệm vụ chính: –          Lập trình và tối ưu hóa các mã...

.NET FRESHER | Training Program 2019

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện CNTT&TT và Công ty Cổ phần Misa, hai...