Thông báo về đăng ký lớp học phần Thực tập Doanh nghiệp kỳ hè 2020.3
Thông báo về đăng ký lớp học phần Thực tập Doanh nghiệp kỳ hè 2020.3

Trong kỳ hè 2020.3, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, Nhà Trường chỉ...

Thông báo về kế hoạch thu bản mềm quyển ĐATN, ĐANC đối với SV SIE, hệ Chuẩn, Elitech kỳ 2020.2

Trước tình hình sinh viên chưa thể quay lại trường vào tuần sau do diễn...

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ”

Tiến trình Chuyển đổi số đang diễn ra hàng ngày và đem lại vô vàn...

Tạm dừng việc thu Luận văn Luận án Sau đại học

Theo công văn số 487/ĐHBK-BCĐ v/v Khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch trên...

Thông báo về kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với SV SIE, Chính quy, Elitech kỳ 2020.2

Về thời gian thu quyển: – Ngày thu quyển: Sinh viên ở tất cả các chương trình...

Bách khoa Hà Nội ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo hợp tác với Tập đoàn NAVER

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay chính thức ra mắt “Trung tâm...

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021

I. MỤC ĐÍCH Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự...

TRƯỜNG HÈ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO TRONG KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and Artificial Intelligence –...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện CNTT&TT – Đại học Bách khoa Hà Nội...

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 24 – 4 – 2021

B.1 Các công việc đăng ký bảo vệ: STT Công việc cần thực hiện Thời...