Bách khoa Hà Nội ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo hợp tác với Tập đoàn NAVER
Bách khoa Hà Nội ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo hợp tác với Tập đoàn NAVER

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay chính thức ra mắt “Trung tâm...

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021

I. MỤC ĐÍCH Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự...

TRƯỜNG HÈ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO TRONG KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and Artificial Intelligence –...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện CNTT&TT – Đại học Bách khoa Hà Nội...

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 24 – 4 – 2021

B.1 Các công việc đăng ký bảo vệ: STT Công việc cần thực hiện Thời...

THU THẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ 180 TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Thể theo nguyện vọng của sinh viên K62 ngành Công nghệ thông tin (mã tuyển...

Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án Nghiên cứu học kỳ 2020-2

Sau khi thu thập nguyện vọng đăng ký học tích hợp Chương trình cử nhân...

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG HỌC KỲ 2020.2

Trải qua ba học kỳ triển khai, công tác trợ giảng tại Viện Công nghệ...

Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp học kỳ 2020-2

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của Sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật và cử...

Thu thập nguyện vọng các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1) chương trình Việt Nhật – Global ICT, học kỳ 2020-2

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giảng viên hướng dẫn các...