Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2021-1
Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2021-1

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân hệ Chuẩn và...

HỘI THẢO “ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO?”

Đào tạo nhân lực về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu...

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 30/10/2021   1....

Thông báo về thi cuối kỳ các học phần Tin học đại cương, học kỳ 2020.2

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo: Các lớp Tin học đại...

Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2021.1

Để tiến hành Thực tập doanh nghiệp kỳ 2021.1, sinh viên theo dõi và đăng...

LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP ONLINE TRONG GIAI ĐOẠN COVID

Để tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học tập trong giai đoạn dịch...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KỲ 2020.2B

Sinh viên Viện CNTT&TT kiểm tra thông tin cho đợt tốt nghiệp kỳ 2020.2B năm...

Invitation to Join BK.AI Research Groups 2021

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo BK.AI gửi tới các...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN KỲ 2020.3

Thời hạn nộp đồ án online lên HT: từ 20/08/2021 tới 23/08/2021 (Thời hạn nhận quyển ĐA...

Đăng kí tham gia Virtual courses do Trường OTH Regensburg (CHLB Đức) tổ chức

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, Trường OTH Regensburg (CHLB Đức) mở cơ...