Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.3

Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.3

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2023.3 như sau:

  1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập, dự kiến từ ngày 18/05 – 27/05/2024 trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án”, chọn “Đăng ký nguyện vọng”, và chọn “Đăng ký nguyện vọng thực tập kỳ 2023.3”,
  2. Doanh nghiệp hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 20/05 – 03/06/2024,
  3. Sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại Doanh nghiệp: 10/06 – 10/09/2024.

Chú ý: Sinh viên cần đăng ký cả Nguyện vọng trên https://qldt.hust.edu.vn theo đúng thời gian đã thông báo ở trên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và thực tập, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong Quy trình thực tập ở mục dưới đây.

Trường hợp bảo lưu điểm các em xem hướng dẫn tại đây: HƯỚNG DẪN BẢO LƯU

Thông tin cần biết:

– Các hướng dẫn về Thực tập tại Website: https://soict.hust.edu.vn/thuc-tap-doanh-nghiep.html 

Quy trình thực tập: https://mily.vn/TTDN_QTSV 

Group thông tin về TTDN: https://www.facebook.com/groups/ttdn.soict 

– Những câu hỏi về TTDN (ngoài những nội dung đã được đưa trong Quy trình thực tập ở trên):

  • Sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn, tiêu đề thư: Thắc mắc TTDN [2023.3] – Ho va ten + MSSV;
  • Xử lý vấn đề thực tập trực tiếp tại Bộ phận Phụ trách Thực tập Doanh nghiệp, Phòng 407b, Tòa B1.