Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.2

Thông báo về thực tập doanh nghiệp kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2023.2 như sau:

  1.  Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập từ ngày 17 – 31/01/2024 trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án”, chọn “Đăng ký nguyện vọng”, và chọn “Đăng ký nguyện vọng thực tập kỳ 2023.2”,
  2. Doanh nghiệp hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 20/01/2024 – 26/02/2024,
  3. Trường thông báo danh sách phân công thực tập chính thức: 29/02/2024,
  4. Sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại Doanh nghiệp: 01/03/2024 – 10/06/2024.

Chú ý: Sinh viên cần đăng ký cả Nguyện vọng trên https://qldt.hust.edu.vn theo đúng thời gian đã thông báo ở trên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và thực tập, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong Quy trình thực tập ở mục dưới đây.

Trường hợp bảo lưu điểm các em xem hướng dẫn tại đây: Quy trình bảo lưu điểm.

Thông tin cần biết:

– Các hướng dẫn về Thực tập tại Website: Thực tập doanh nghiệp

– Quy trình thực tập: https://mily.vn/TTDN_QTSV

– Group thông tin về TTDN: https://www.facebook.com/groups/ttdn.soict

– Những câu hỏi về TTDN (ngoài những nội dung đã được đưa trong Quy trình thực tập ở trên):

  • Sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn, tiêu đề thư: Thắc mắc TTDN [2023.2] – Ho va ten,
  • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Trường, phòng 407B.