Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2022.2

Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2022.2

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2022.2 như sau:

  1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập, dự kiến từ ngày 05/02 – 20/02/2023 trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án”, chọn “Đăng ký nguyện vọng”, và chọn “Đăng ký nguyện vọng thực tập kỳ 2022.2”.
  2. Doanh nghiệp và Nhà trường hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 15/02 – 08/03/2023
  3. Trường thông báo danh sách phân công thực tập chính thức: 10/03/2023;
  4. Sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại Doanh nghiệp: 10/03 – 10/06/2023;

 

Chú ý: Sinh viên cần đăng ký cả Nguyện vọng trên https://qldt.hust.edu.vn theo đúng thời gian đã thông báo ở trên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và thực tập, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong Quy trình thực tập ở mục dưới đây.

Thông tin cần biết:

– Quy trình thực tập: https://mily.vn/TTDN_QTSV

– Group thông tin về TTDN: https://www.facebook.com/groups/ttdn.soict

– Những câu hỏi về TTDN (ngoài những nội dung đã được đưa trong Quy trình thực tập ở trên):

  • Sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn, tiêu đề thư: Thắc mắc TTDN [2022.2] – Ho va ten
  • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Trường, phòng 407B.

 

Chúc các em có một kỳ thực tập nhiều ý nghĩa!