THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ HÈ 2020.3

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ HÈ 2020.3

Trong kỳ hè 2020.3, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, Nhà Trường chỉ mở đăng ký lớp học phần thực tập cho những sinh viên đăng ký hình thức thực tập online.

Sinh viên Viện CNTT&TT đã tiến hành đăng ký hình thức thực tập từ ngày 1/7 – 4/7 trên hệ thống qldt.hust.edu.vn.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DƯỚI HÌNH THỨC ONLINE KỲ 2020.3 được tổng hợp ở link dưới đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ppe5BYBNpocWlth-dz_0PYQKKRTdEiaIBUEZGkqm9E/edit?usp=sharing

Các bạn Sinh viên lưu ý tiến hành các bước tiếp theo như sau:

 1. Với những sinh viên có tên trong DANH SÁCH TRÊN và có dự định đăng ký lớp học phần trên hệ thống của Trường, các bạn tiến hành đăng ký lớp trên SIS từ ngày 8/7/2021, các mã lớp được mở kỳ này:
  • IT3804 (KSCLC) mã lớp 706145
  • IT4948 (Việt Nhật) mã lớp 706154
  • IT4948 (ICT) mã lớp 706155
  • IT4991 (KSCQ) mã lớp 706156
  • IT4991 (KSTN) mã lớp 706157
  • IT5001 (KSCQ) mã lớp 706160
 2. Với sinh viên SIE đăng ký HP IT4991Q: Theo thông báo của Phòng Đào tạo, kỳ này không mở lớp thực tập cho hệ SIE, nên các bạn nếu có kết quả thực tập sẽ được bảo lưu như Viện đã thông báo.
 3. Với những sinh viên không đăng ký thực tập dưới hình thức online, các bạn không tiến hành đăng ký lớp trên SIS. Nếu đã đăng ký lớp trên SIS, cần thực hiện việc hủy lớp trên SIS.
 4. Thời gian kết thúc việc cập nhật đăng ký trên SIS sẽ theo lịch chung đã thông báo của nhà Trường.