Thông báo về các công việc chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2022.1

Thông báo về các công việc chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo các công việc chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp – Học kỳ 2022.1 như sau:

 1. Hạn cập nhật thông tin trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn/ đến hết ngày 19/2/2023 (giáo viên)
 2. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản mềm trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn/ đến hết ngày 6/3/2023 (sinh viên)
 3. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản cứng trong ngày 6/3/2023, cụ thể như sau:
 • Số lượng: 01 quyển, có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn
 • Mẫu và quy cách đóng quyển: sinh viên tham khảo mục 17 tại đây.
 • Địa điểm: Văn phòng Trường CNTT&TT, P.505 toà nhà B1
 • Thời gian: từ 8h00-17h00

Chú ý:

 • Đồ án tốt nghiệp viết bằng latex theo mẫu của Trường CNTT&TT
 • Sinh viên các chương trình đào tạo ICT, DS-AI, Cyber security, LTU của SIE viết quyển đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh.
 • Sinh viên cần thực hiện kiểm tra trùng lặp quyển đồ án của mình (đối với đồ án viết bằng tiếng Việt) trên hệ thống qldt.
 • Kết quả kiểm tra trùng lặp (nếu có) cần được in ra và kẹp kèm theo quyển đồ án.
 • Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp được in ra và kẹp kèm theo quyển đồ án tốt nghiệp.
 • Để cập nhật các thông tin liên quan đến bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2022.1, sinh viên tham gia vào nhóm Teams tại đây.
 • Sinh viên tra cứu thông tin về các phân ban và hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại đây.