THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE PROGRAM  TẠI NHẬT BẢN

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE PROGRAM TẠI NHẬT BẢN

Sakura Science Program (SSP) là chương trình được thiết lập bởi Cơ quan phát triển Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Japan Science and Technology Agency – JST) từ năm 2014, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Chương trình SSP tham gia tài trợ cho các sinh viên, nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao đến Nhật Bản để tham quan trải nghiệm các công nghệ mới nhất, cũng như tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa với sinh viên và con người Nhật Bản.

Được sự hỗ trợ từ SSP, trường Shibaura Institute of Technology (SIT) phối hợp với Trường CNTT&TT (SoICT) triển khai chương trình workshop tại Nhật Bản cho sinh viên SIT và SoICT. Theo đó, phía Nhật Bản mời và tài trợ kinh phí cho một số sinh viên của SoICT sang tham gia workshop tại SIT.

Thời gian (dự kiến): từ 12/02/2023 đến 18/02/2023.

Địa điểm: Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan.

Số lượng: 09 sinh viên.

Các hoạt động chính trong chương trình:

  • Workshop: line tracing robot development.
  • Ngoại khóa: tham quan Miraikan, giao lưu trao đổi văn hóa…
  • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Nhật/tiếng Anh.

Kinh phí được tài trợ: bao gồm vé máy bay, di chuyển nội địa, ăn ở tại Nhật Bản trong thời gian tham dự chương trình.

Đối tượng tham gia: sinh viên năm thứ 2, 3, 4 các chương trình thuộc Trường CNTT&TT. Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh là lợi thế.

Trường CNTT&TT xin mời sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình tại đây

Thời hạn đăng ký: 27/11/2022