SOICT đồng hành và hỗ trợ sinh viên Nguyễn Văn Quyền

SOICT đồng hành và hỗ trợ sinh viên Nguyễn Văn Quyền

Nguyễn Văn Quyền là một sinh viên lớp KHMT04 K65 thuộc Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình Quyền đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua. Bố em bị đột quỵ vào giữa tháng 2/2022. Ngay tiếp đó, mẹ Quyền được phát hiện ung thư nội mạc tử cung và phải ra Hà Nội phẫu thuật vào cuối tháng 4. Là một gia đình nghèo, thuần nông, gia đình em đã phải bán đi một trong những tài sản lớn nhất là 3 con bò và bê trong tổng số 4 con hiện có. Ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của Quyền, Trường CNTT&TT đã chia sẻ trong nội bộ và thực hiện đóng góp ủng hộ em. Ngày 29/4/2022, lãnh đạo Trường CNTT&TT, đại diện Công đoàn Trường, và giáo viên quản lý lớp đã tới thăm, động viên, và trao tặng gia đình em số tiền 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Quyền cũng được tạo điều kiện để thực tập và tham gia một lab của Trường để nâng cao kiến thức và nhận được hỗ trợ tài chính trong thời gian tới.

Nhận được sự quan tâm và động viên từ gia đình, nhà trường, và xã hội, Quyền đã quay trở lại học tập vào đầu tháng 5/2022. Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội sẽ luôn ở bên, đồng hành và hỗ trợ em hoàn thành tốt việc học tập và thành tài trong tương lai.