Seminar khoa học tháng 5 về các mô hình ngôn ngữ lớn

Seminar khoa học tháng 5 về các mô hình ngôn ngữ lớn

Các mô hình ngôn ngữ lớn – Large language models (LLMs) là một chủ đề thu hút được sự quan tâm lớn cộng đồng khoa học quốc tế với sự xuất hiện của các nền tảng đột phá như ChatGPT (OpenAI) hay LLaMA (Meta). Đón nhận sự phát triển của công nghệ này, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông luôn chuẩn bị nguồn lực bao gồm con người, hạ tầng và các chủ đề để tập trung nghiên cứu LLM cũng như các mô hình nền tảng (foundation model).

Ngày 15/05/2024, tiếp tục truyền thống hàng tháng, Trường CNTT&TT đã đón tiếp TS. William TJHI, Trưởng nhóm Nghiên cứu ứng dụng, Bộ phận Sản phẩm AI từ AI Singapore (AISG) cùng các thành viên nhóm nghiên cứu của AISG đến Trường để trình bày về chủ đề đáng quan tâm này.

Bài trình bày của TS. William có tiêu đề là “Phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn SEA-LION (Southeast Asia Language in One Network)”, mang đến cho người tham dự có góc nhìn về tầm nhìn và các nỗ lực của AI Singapore để có thể phát triển mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ các ngôn ngữ vùng Đông Nam Á. TS. đã trình bày về các thách thức mà AISG đang gặp phải với các khía cạnh khác nhau bao gồm các vấn đề về đạo đức, kỹ thuật, chiến lược và hoạt động.

Ở bài trình bày của mình, TS. William đã thảo luận về các kinh nghiệm đã thu được trong quá trình phát triển SEA-LION (Southeast Asia Language in One Network). Trong thời gian tới, phiên bản tiếp theo sẽ sớm đước ra mắt với chất lượng tốt hơn.

 

Bài trình bày của TS. William diễn ra tại AI Space của Trường CNTT&TT, cùng với sự tham gia của hơn 100 người online và offline. Bên cạnh đó, bài trình bày cũng được livestream trên Fanpage của Trường.

Trong buổi seminar, TS. William cũng đã đề xuất đến các hướng hợp tác với chính phủ, giới học thuật, công nghiệp, các start-up và đặc biệt là các ông lớn tại thị trường Đông Nam Á. Buổi seminar đã kết thúc bằng các trao đổi sôi nổi với người tham gia online cũng như offline, mang đến nhiều kiến thức hữu ích, mở ra các hướng hợp tác giữa Trường với AI Singapore.