Nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp tháng 5/2024

Nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp tháng 5/2024

Ngày 12/5/2024 (Chủ nhật), Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với các Trường/Khoa/Viện tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt 2022.3, 2023.1A và 2023.1B. Thời gian và địa điểm cụ thể đối với sinh viên Trường CNTT&TT:

  • Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00, ngày 12/5/2024

Sau khi tham dự phần lễ tốt nghiệp tại hội trường, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ ra trường tại Phòng Hội thảo C2.

Thông tin chi tiết xem trên Thông báo của Ban CTSV.

Lưu ý:

  • Sinh viên đến nhận hồ sơ mang theo thẻ sinh viên và CMTND/CCCD;
  • Sinh viên phải hoàn thành các khảo sát tốt nghiệp của Ban CTSV và của Trường CNTT&TT, thanh toán công nợ theo thông báo và mang theo minh chứng trước khi nhận bằng và hồ sơ;
  • Sinh viên không nhận bằng vào thời gian nêu trên có thể gặp các giáo vụ phụ trách hệ đào tạo tương ứng để nhận bằng và hồ sơ vào các ngày thứ 5 hàng tuần, tại Văn phòng Trường CNTT&TT (P505, Nhà B1);
  • Sau 06 tháng kể từ lễ tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng tại Ban Đào tạo và về Trường chuyên ngành nhận hồ sơ ra trường theo quy định của Ban Đào tạo.