Mở lớp Thuật toán ứng dụng (hợp tác với Samsung) kỳ 2023.1

Mở lớp Thuật toán ứng dụng (hợp tác với Samsung) kỳ 2023.1

Học phần IT3680 (Thuật toán ứng dụng) là học phần mang đến cho sinh viên nền tảng tốt về thuật toán và tư duy ứng dụng thuật toán trong các bài toán thực tế. Đây là học phần được giới thiệu trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung và Đại học Bách khoa Hà Nội với nhiều điểm đặc biệt:

 • Hỗ trợ học phí: Thông qua chương trình hợp tác giữa trường ĐHBKHN và tập đoàn Samsung, tất cả sinh viên hoàn thành học phần được hỗ trợ 100% học phí của học phần (tính theo mức học phí của chương trình chuẩn).
  • Lưu ý: sinh viên vẫn phải đóng học phí theo quy trình bình thường. Học phí này sẽ được hoàn lại sau (thường là vào kỳ sau).
 • Sinh viên có điều kiện thực hành nhiều hơn so với các học phần tương đương
 • Các sinh viên đã tham gia học phần IT3680 sẽ được ưu tiên tuyển dụng khi xét tuyển vào Samsung.
 • Sinh viên không có bất kỳ rằng buộc gì đối với đối tác của Nhà trường.

Thông tin học phần

 • Thời lượng: 90 tiết
 • Số sinh viên tối đa trong mỗi lớp học thực hành tại phòng máy : 40 sinh viên
 • Số TC tích lũy: 3 TC
 • Học phí: 9 TCHP (được hỗ trợ 100% bởi tập đoàn Samsung)
 • Học phần IT3680 được xét thay thế cho học phần IT3170 (Thuật toán ứng dụng). Khi học xong học phần IT3680, SV làm đơn trực tiếp lên phòng đào tạo để xin chuyển tương đương sang học phần IT3170, mà không cần xác nhận từ phía Trường CNTT&TT. Tuy nhiên lưu ý: IT3680 học nội dung nhiều hơn và nặng hơn nên SV cần cân đối số TC học tập trong kỳ.