Lịch thi học kỳ 2021.2 của các Hệ đào tạo

Lịch thi học kỳ 2021.2 của các Hệ đào tạo

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2021.2 như sau:

  1. Lịch thi cuối kỳ (cập nhật ngày 21/7/2022) xem chi tiết tại đây.
  2. Lịch thi cuối kỳ – Chương trình đào tạo VN và ICT (cập nhật ngày 19/07/2022) xem chi tiết tại đây.
  3. Lịch thi cuối kỳ Tin đại cương (cập nhật ngày 05/08/2022) xem chi tiết tại đây.
  4. Sinh viên tra cứu các lớp thi trên máy tính ở danh sách tại đây bằng mssv (danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật).

Chú ý: Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin các lớp thi do giáo viên đăng trên kênh Teams, nếu thấy thông tin chưa khớp với thông tin trên Teams, sinh viên cần liên hệ với các thầy cô phụ trách lớp để xác nhận lại thông tin lớp thi của mình.