Lịch thi cuối kỳ – Học kỳ 2022.1

Lịch thi cuối kỳ – Học kỳ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2022.1 như sau:

  1. Lịch thi cuối kỳ xem chi tiết tại đây.
  2. Lịch thi cuối kỳ – Chương trình đào tạo VN và ICT xem chi tiết tại đây. (Học phần IT3230 sinh viên xem tại đây).
  3. Lịch thi cuối kỳ Tin đại cương xem chi tiết tại đây.
  4. Sinh viên tra cứu các lớp thi trên máy tính ở danh sách tại đây theo mã học phần và đăng nhập bằng mật khẩu hust (danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật).

Chú ý: Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin các lớp thi do giáo viên đăng trên kênh Teams, nếu thấy thông tin chưa khớp với thông tin trên Teams, sinh viên cần liên hệ với các thầy cô phụ trách lớp để xác nhận lại thông tin lớp thi của mình.