Lịch Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.2

Lịch Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT thông báo đến các bạn sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.2 thời gian và địa điểm bảo vệ của các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

  • Hình thức bảo vệ: Bảo vệ trực tiếp tại hội đồng bảo vệ
  • Địa điểm: Toà nhà B1, Trường CNTT&TT
  • Ngày: 15-19/7/2024

Kíp sáng: từ 7h30; Kíp chiều: từ 13h30

 

Danh sách Hội đồng và các điều phối viên hội đồng các bạn xem tại đây

Thông tin về GV phản biện: sẽ được cập nhật trên hệ thống qldt (trước ngày 9/7/2024)

Các thông tin liên quan đến Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên đã được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo qldt. Sinh viên kiểm tra lại các thông tin liên quan đến hội đồng của mình trên hệ thống.

Xem thêm các thông tin liên quan tới Graduation Day 2024 tại https://soict.hust.edu.vn/graduation-day