Khai giảng khóa tập huấn: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Khai giảng khóa tập huấn: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Sáng ngày 29/20/2022 tại Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Edtech phối hợp cùng sở Thông tin Truyền thông tổ chức khóa tập huấn: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Gần 100 học viên là các cán bộ tham gia trực tiếp vào việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến (thuộc đề án 06) đã tham dự khóa học.

Ảnh 1. Ông Phạm Quang Hiếu – PGĐ sở TTTT phát biểu khai mạc khóa học

Ông Phạm Quang Hiếu – PGĐ sở TTTT phát biểu: Khóa học được thiết kế phù hợp với đối tượng công chức, cán bộ trong cơ quan nhà nước. Mục đích chính là nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi mô hình hoạt động của cơ quan, tổ chức với sự giúp sức của công nghệ số và dữ liệu số, để đạt được hiệu quả nâng cao mô hình sản xuất, tạo ra lực lượng sản xuất phù hợp với thời đại mới.

Khóa học này là đợt “khởi động” cho các khóa đào tạo tiếp theo cho 5000 công chức, viên chức của tỉnh Thái nguyên trên nền tảng Daotao.ai do Trung tâm Edtech, Trường CNTT&TT – ĐHBKHN nghiên cứu và phát triển.

Ảnh 2. PGS. Tạ Hải Tùng – Hiệu trưởng Trường CNTT&TT, ĐHBKHN phát biểu

PGS Tạ Hải Tùng phát biểu: Khóa học có mục tiêu lan tỏa được vai trò của đề án 06, của việc khai thác dữ liệu dân cư trong việc chuyển đổi số trong chính phủ số. Trường CNTT&TT mong muốn cung cấp cho công chức một khóa học thiết thực, có thể áp dụng vào thực tiễn và góp phần thay đổi nhận thức của công chức về việc ứng dụng công nghệ số trong công việc hàng ngày.

Các học viên sẽ tham dự 04 module học được xây dựng riêng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn an ninh dữ liệu khi triển khai các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Sau khóa học này, Trung tâm Edtech sẽ tổ chức các khóa tiếp theo cho gần 5000 công chức còn lại của tỉnh qua nền tảng Giáo dục số Daotao.ai do trung tâm nghiên cứu phát triển.

Ảnh 3. Các cán bộ tham sự khóa học

Khóa học: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức kí, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Một nhiệm vụ quan trọng, được nêu rõ trong Đề án, là triển khai thành công các Dịch vụ công thiết yếu, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân cả nước. Chương trình triển khai các dịch vụ công thiết yếu hiện đang được các tỉnh thành phối hợp với C06 thực hiện quyết liệt. Trong bối cảnh đó, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết cung cấp miễn phí khóa đào tạo Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06.

Chương trình đào tạo được thiết kế hướng đến các đối tượng người học là người dân sử dụng dịch vụ công, và cán bộ nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công cho người dân. Xuất phát từ những mục tiêu tổng quan của Đề án 06, người học lần lượt được dẫn dắt đến các khái niệm về chuyển đổi số và ích lợi xã hội của các dịch vụ công thiết yếu. Để chủ động và tự tin tham gia vào các dịch vụ công này, người học được cung cấp các kiến thức công nghệ thông tin thiết yếu, nhưng được các giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông truyền đạt dưới hình thức dễ hiểu nhất, phù hợp với trình độ của người học. Các kiến thức an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trong không gian số cũng được chú ý trang bị cho người học. Ngoài ra, chương trình đào tạo được thiết kế với một phiên mời giảng cho một vấn đề được quan tâm trong khía cạnh dữ liệu số. Khách mời được lựa chọn là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực. Kết thúc khóa học, người học được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra sát hạch theo các nội dung đã học và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt yêu cầu.

 

Trung tâm Edtech

Trung tâm Công nghệ và Giải pháp Chuyển đổi số trong Giáo dục (gọi tắt là Trung tâm EdTech) là đơn vị thuộc trường Công Nghệ Thông tin và Truyền Thông, do Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội ra quyết định thành lập, được đặt tại Trường CNTT&TT và chịu sự quản lý trực tiếp của Trường CNTT&TT.
Trung tâm EdTech được xây dựng với mô hình hoạt động mở, khuyến khích các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước triển khai các nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đưa giáo dục chất lượng cao đến với mọi người. Trong mục tiêu dài hạn, Trung tâm EdTech là nơi kết nối các nhóm nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng về chuyển đổi số trong giáo dục trong ĐHBKHN cùng với các cơ sở ngoài trường, nhằm phát huy sức mạnh, cùng nhau thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục. Trung tâm được thành lập theo mô hình trung tâm nghiên cứu quốc tế hỗn hợp, theo đó, ĐHBKHN và đơn vị đối tác, Sun* Inc. (Nhật Bản) sẽ cùng đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm.