Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.2

Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.2

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo lịch thu quyển đồ án tốt nghiệp và giáo vụ phụ trách đến các bạn sinh viên bảo vệ kỳ 2023.2 như sau:

Lịch thu quyển

Ngày 1/7/2024 (8h30-12h, 13h30-17h)

Tên hội đồng Giáo vụ phụ trách
AIoT 01 Cô Hương (huongdt@soict.hust.edu.vn)
AIoT 02
An toàn không gian số 01
An toàn không gian số 02
An toàn không gian số 03
Blockchain và ứng dụng 01
Blockchain và ứng dụng 02 Cô Hiền (hiennt@soict.hust.edu.vn)
Blockchain và ứng dụng 03
Định vị
Thương mại điện tử và hậu cần 01
Thương mại điện tử và hậu cần 02
Thương mại điện tử và hậu cần 03 Cô Nguyệt (nguyetnt@soict.hust.edu.vn)
Thương mại điện tử và hậu cần 04
Thương mại điện tử và hậu cần 05
Thương mại điện tử và hậu cần 06
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 01
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 02 Cô Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn)
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 03
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 04
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 05
Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục 06

Ngày 2/7/2024 (8h30-12h, 13h30-17h)

Tên hội đồng Giáo vụ phụ trách
Công nghệ tài chính Cô Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn)
Học máy 01
Học máy 02
Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới 01
Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới 02
Công nghệ y tế 01
Công nghệ y tế 02 Cô Hương (huongdt@soict.hust.edu.vn)
Multimedia và Game 01
Multimedia và Game 02
Multimedia và Game 03
Multimedia và Game 04
Phần mềm doanh nghiệp 01 Cô Hiền (hiennt@soict.hust.edu.vn)
Phần mềm doanh nghiệp 02
Phần mềm doanh nghiệp 03
Phần mềm doanh nghiệp 04
Phần mềm doanh nghiệp 05
Phần mềm doanh nghiệp 06 Cô Nguyệt (nguyetnt@soict.hust.edu.vn)
Phần mềm doanh nghiệp 07
Phần mềm doanh nghiệp 08
Phần mềm doanh nghiệp 09
Phần mềm doanh nghiệp 10

Ngày 3/7/2024 (8h30-12h, 13h30-17h)

Tên hội đồng Giáo vụ phụ trách
Phần mềm doanh nghiệp 11 Cô Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn)
Phần mềm doanh nghiệp 12
Phần mềm doanh nghiệp 13
Phần mềm doanh nghiệp 14
Phần mềm doanh nghiệp 15 Cô Nguyệt (nguyetnt@soict.hust.edu.vn)
Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng 01
Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng 02
Thị giác máy tính 01
Thị giác máy tính 02
Thị giác máy tính 03
Tối ưu 01 Cô Hiền (hiennt@soict.hust.edu.vn)
(Thu quyển vào buổi chiều)
Tối ưu 02
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 01
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 02
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 03
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 04
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 05 Cô Hương (huongdt@soict.hust.edu.vn)
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 06_Tiếng Pháp
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 01
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 02
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 03
Hệ nhúng

 

Danh sách chia phân ban

Danh sách chia phân ban và hội đồng (dự kiến) có thể xem tại đây

https://soict.hust.edu.vn/datn_sv

Lưu ý: Đây là danh sách hội đồng dự kiến, có thể thay đổi sau khi thu quyển. Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin trước khi bảo vệ.

 

Quy định về nộp quyển

  • Hình thức: 1 quyển, có chữ ký của cả sinh viên và giáo viên.
    • Sinh viên ký tại trang Lời cam đoan, đính kèm sau trang Lời cảm ơn trong quyển đồ án (Tham khảo mẫu Tiếng Việt, Tiếng Anh). Các SV đang sử dụng theo mẫu cũ thì bổ sung / sửa đổi nội dung và vị trí của trang Lời cam đoan cho phù hợp với mẫu mới.
  • Chú ý: Quyển ĐATN có thể in 2 mặt (để tiết kiệm giấy), chạy chức năng kiểm tra trùng lặp trên hệ thống qldt và nộp kèm kết quả kiểm tra trùng lặp cùng với quyển đồ án.

 

Quy trình nộp quyển

  1. Bước 1. TẤT CẢ SV tập trung tại Tầng 4, Nhà B1, ĐHBKHN
  2. Bước 2. SV lấy số thứ tự tại các bàn hướng dẫn
  3. Bước 3. Đăng ký Thanks Party (Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên phụ trách)
  4. Bước 4. Chờ tại tầng 4, đến lượt gọi tên thì di chuyển lên Phòng 505 để Nộp quyển.