Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học – Đợt tháng 04/2024

Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học – Đợt tháng 04/2024

(Dự kiến bảo vệ 27/4/2024 hoặc tùy theo lịch sắp xếp của Khoa/Hội đồng cuối tháng 4/2024)

1. Các công việc đăng ký bảo vệ

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
1.1 – Học viên thống nhất với Giáo viên hướng dẫn nội dung chi tiết của luận văn, tên đề tài và nộp đăng ký bảo vệ theo mẫu cho cô Nguyệt tại VP Trường CNTT&TT, Phòng 505-B1 để chuyển về Khoa chuyên ngành xét duyệt

Mẫu đăng ký bảo vệ

– Học viên cập nhật DS đăng ký BV theo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omtVMZGRUyZd6y5BZc-yeM5VVP97kzfc/edit#gid=483340147

– Học viên nộp bản mềm Luận văn tốt nghiệp trên hệ thống:  https://qldt.hust.edu.vn.

(Xem chi tiết hướng dẫn ở phần lưu ý của kế hoạch này)

 

1 – 3/4/2024

 

 

 

Hạn 3/4/2024

 

 

Hạn 15/4/2024

 

 

1.2 Khoa tổ chức đánh giá nội dung khoa học của các luận văn đăng ký bảo vệ trong đợt và phê duyệt cho phép học viên bảo vệ. 4 – 11/4/2024
1.3 Khoa lập danh sách học viên được phép bảo vệ, đề xuất danh sách phản biện, hội đồng và nộp về văn phòng Trường CNTT&TT. 11/4/2024

 

2. Học viên nộp hồ sơ tại Trường CNTT&TT

 

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
2.1 Hồ sơ bảo vệ xem tại Website: http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=29&CategoryID=114

http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=130 

Nộp hồ sơ bảo vệ theo thông tin sau:

Người nhận hồ sơ:  Cô Nguyễn Thanh Nguyệt

Email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ: Văn phòng Trường, Phòng 505 nhà B1

Lưu ý: Tên đề tài luận văn phải khớp với quyết định giao đề tài và các giấy tờ liên quan. Nếu có điều chỉnh tên đề tài, học viên phải làm đơn điều chỉnh và nộp cùng hồ sơ bảo vệ.

11,12/4/2024
Trường CNTT&TT kiểm tra hồ sơ các điều kiện sau đối với học viên: đã hoàn thành chương trình đào tạo; đã đóng học phí đầy đủ; có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu học viên đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường, kết quả thi sẽ thể hiện trên bảng điểm học viên). Nếu đủ điều kiện, Trường CNTT&TT lập danh sách đề xuất các thành viên Hội đồng chấm luận văn và nhập danh sách hội đồng trên phần mềm.

 

16/4/2024

 

2.2 Trường CNTT&TT tập hợp hồ sơ gửi về Phòng Đào tạo. 17/4/2024

 

3. Các công việc thực hiện tại Phòng Đào tạo để ra quyết định bảo vệ

 

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
3.1 Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ, xác nhận trên hệ thống phần mềm đủ điều kiện, in bảng điểm trích sao của học viên, trả hồ sơ về Trường CNTT&TT.

 

chậm nhất 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bảo vệ

 

4. Các công việc thực hiện tại Trường CNTT&TT

 

4.1 Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn Trường CNTT&TT chuyển hồ sơ (hồ sơ đăng ký bảo vệ, Quyết định thành lập hội đồng, mẫu biên bản họp hội đồng, phiếu cho điểm, biên bản kiểm phiếu) cho các thư ký hội đồng. Thư ký chuyển Quyết định thành lập hội đồng kèm Giấy mời tham gia chấm luận văn (do Trường CNTT&TT ký thừa lệnh Hiệu trưởng) đến các thành viên hội đồng. Ngay sau khi có quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn
4.2 Người phản biện viết nhận xét (theo mẫu 4) tại http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=23&CategoryID=130), cho vào phong bì trả lời dán kín, ký niêm phong và gửi về Trường CNTT&TT. 3 ngày trước ngày bảo vệ
4.3 Hội đồng họp chấm luận văn cho học viên khi có đủ điều kiện bảo vệ, có ít nhất 1 người phản biện đồng ý cho học viên bảo vệ. 2 ngày trước ngày bảo vệ
Sau buổi bảo vệ, thư ký hội đồng gửi túi hồ sơ cho văn phòng Trường CNTT&TT. 1 tuần sau ngày bảo vệ
4.4 Chủ tịch Hội đồng tổ chức và điều hành buổi bảo vệ. Dự kiến bảo vệ 27/4/2024 hoặc tuần cuối tháng 4 tùy theo lịch của Khoa/Hội đồng
4.5 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bảo vệ luận văn, học viên chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), hoàn thiện Bản xác nhận sửa chữa luận văn (theo mẫu) đóng kèm luận văn và nộp lưu chiểu về thư viện Tạ Quang Bửu, lấy và bổ sung Giấy biên nhận luận văn vào hồ sơ tại Trường CNTT&TT. Học viên nộp Lưu Trường CNTT&TT 1 quyển in 2 mặt, chữ nhỏ bìa mềm; nộp thư viện 1 quyển theo đúng mẫu quy định (phải có chữ ký, ghi rõ họ tên GVHD, nộp sau khi bảo vệ đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng).

HV cập nhật bản chỉnh sửa LVTN (nếu có) lên hệ thống quản lý đào tạo theo đúng thời hạn quy định.

Hạn 30 ngày, sau ngày bảo vệ
4.6 Trường CNTT&TT chuyển trả túi hồ sơ (gồm cả Giấy biên nhận luận văn của Thư viện) cho chuyên viên phụ trách khóa của Phòng Đào tạọ. Phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, làm thủ tục công nhận tốt nghiệp cho học viên và lưu Hồ sơ tại Phòng Đào tạo. Sau khi học viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ
4.7 Sau khi phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, Trường CNTT&TT cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm khóa học cho học viên.

Học viên đăng ký với Trường CNTT&TT.

 

2 tuần sau khi học viên hoàn thiện xong hồ sơ bảo vệ

 

Lưu ý

–  Học viên khóa 2022A, đã hết thời hạn 2 năm, nếu chưa bảo vệ đợt tháng 4/2024 phải làm thủ tục gia hạn, đơn xin gia hạn theo mẫu của Ban Đào tạo (HV được phép gia hạn 2 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian gia hạn ko quá 1 năm).

–   Học viên khóa 2021B đã hết thời hạn 2,5 năm, nếu học viên chưa hoàn thành luận văn bảo vệ đợt tháng 4/2024 thì phải làm thủ tục gia hạn lần 2, nếu không nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật dừng học tập.

–    Học viên khóa 2021A đã hết thời hạn 3 năm, học viên bắt buộc phải hoàn thành luận văn bảo vệ đợt tháng 4/2024. Nếu học viên nào ko hoàn thành luận văn, nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật dừng học tập.

–    Đơn gia hạn nộp cho cô Nguyễn Thanh Nguyệt – Văn phòng Trường CNTT&TT, Phòng 505 –B1. Thời gian: 8–12/4/2024. Sau khi có ý kiến của Trường chuyên ngành, theo lịch hẹn học viên nhận lại đơn và nộp về Ban đào tạo (bộ phận SĐH). Hạn 30/4/2024.

 

Hướng dẫn và lưu ý khi nộp Luận văn trên hệ thống:

– Khi nộp bản mềm LVTN lên https://qldt.hust.edu.vn, học viên cần điền đầy đủ và chính xác Tên đề tài, nộp file LVTN bản pdf.

– Khi nộp mã nguồn, do dung lượng giới hạn ở 30Mb, nên học viên KHÔNG nộp các thư viện kèm theo, chỉ nộp đúng phần mã nguồn.

– Để đảm bảo chất lượng đồ án, khi nộp quyển lên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra mức độ trùng lặp tài liệu và sinh ra file báo cáo kết quả kiểm tra. Trang đầu tiên của báo cáo này (có ghi tỷ lệ trùng lặp) cần được đính vào trang cuối của quyển LVTN khi nộp cho thành viên hội đồng.

Trước khi nộp quyển, học viên có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra đạo văn (tìm trên thanh menu). Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf.