Các chương trình cao học của Trường CNTT&TT năm 2022

Các chương trình cao học của Trường CNTT&TT năm 2022

Năm 2022, Trường CNTT&TT mở 4 chương trình thạc sỹ: thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu, thạc sỹ khoa học Khoa học máy tính, thạc sỹ khoa học Kỹ thuật máy tính, thạc sỹ Công nghệ thông tin. Các chương trình thạc sỹ sẽ có sự tham gia đào tạo của đội ngũ giảng viên/nhà khoa học uy tín của Trường, các nhà khoa học nước ngoài giàu uy tín, và các chuyên gia kinh nghiệm đến từ giới công nghiệp.

Chương trình thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

A. Cơ hội học bổng

– Học bổng từ doanh nghiệp cho chương trình Thạc sỹ khoa học Khoa học dữ liệu: 10 suất học bổng, mỗi suất 120 triệu đồng/1 năm.
– Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho các chương trình thạc sỹ khoa học: mức 1 bằng 100%, mức 2 bằng 50% học phí.
http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=144&nid=2623
– Các học viên cao học có cơ hội đi thực tập nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Sydney, Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản, các trường Đại học ở châu Âu…

B. Phương thức đăng ký học cao học

1. Đối với ứng viên học chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ

Bước 1: Sinh viên đăng ký đồ án nghiên cứu xác nhận tham gia chương trình học tích hợp cử nhân thạc sĩ.

Bước 2: Sau khi hoàn thành đồ án nghiên cứu, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trong thời hạn không quá 1 năm kể từ thời điểm bảo vệ đồ án nghiên cứu).

Bước 3: Phòng đào tạo xác nhận kết quả xét tốt nghiệp và điểm CPA của các sinh viên đăng ký học tích hợp, chuyển phòng tuyển sinh.

Bước 4: Phòng tuyển sinh công bố quyết định các sinh viên điều kiện chuyển tiếp và giấy báo trúng tuyển cho sinh viên.

Bước 5: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

 

2. Đối với ứng viên tốt nghiệp đại học, chuyển tiếp ngay sau khi tốt nghiệp lên bậc thạc sĩ

Bước 1: Sinh viên đăng ký xét chuyển tiếp với Viện/Trường chuyên ngành.

Bước 2: Viện/Trường chuyên ngành kết hợp xét chuyển tiếp cùng với hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Bước 3: Viện/Trường tổng hợp danh sách, xét chuyển tiếp cấp Viện/Trường và chuyển hồ sơ lên phòng tuyển sinh.

Bước 4: Sinh viên đăng ký học cao học diện chuyển tiếp trên trang đăng ký tuyển sinh sau khi có kết quả xét tốt nghiệp (không quá 1 năm từ ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp).

Bước 5: Phòng tuyển sinh kiểm tra thông tin đăng ký và hồ sơ xét chuyển tiếp của Viện/Trường chuyên ngành, công bố quyết định trúng tuyển và giấy báo trúng tuyển cho ứng viên.

Bước 6: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

 

3. Đối với ứng viên xét tuyển vào các chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

Bước 1: Ứng viên đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký tuyển sinh diện xét tuyển theo định hướng nghiên cứu.

Bước 2: Phòng tuyển sinh xét duyệt giấy tờ hồ sơ và chuyển hội đồng Viện/Trường chuyên ngành xét duyệt.

Bước 3: Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đánh giá hồ sơ ứng viên và chuyển kết quả đánh giá cho phòng tuyển sinh.

Bước 4: Phòng Tuyển sinh công bố quyết định trúng tuyển và giấy báo trúng tuyển cho ứng viên.

Bước 5: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

 

4. Đối với ứng viên xét tuyển vào các chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Bước 1: Ứng viên đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký tuyển sinh diện xét tuyển theo định hướng ứng dụng.

Bước 2: Phòng tuyển sinh xét duyệt giấy tờ hồ sơ và chuyển hội đồng Viện/Trường chuyên ngành tổ chức phỏng vấn, đánh giá hồ sơ ứng viên.

Bước 3: Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đánh giá, cho điểm hồ sơ ứng viên và chuyển kết quả đánh giá cho phòng tuyển sinh. Điểm hồ sơ năng lực gồm điểm kết quả học tập, các thành tích nghiên cứu và điểm phỏng vấn.

Bước 4: Phòng Tuyển sinh tổng hợp kết quả báo cáo số lượng và kết quả cho HĐTSSĐH. HĐTSSĐH ra quyết định điểm chuẩn theo hồ sơ năng lực – tháng 3 và tháng 8 hàng năm.

Bước 5: Phòng Tuyển sinh công bố quyết định trúng tuyển tiếp và giấy báo trúng tuyển cho sinh viên.

Bước 6: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.


5. Liên hệ