Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp – Học kỳ 2022.1

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp – Học kỳ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2022.1 như sau:

Thời gian bắt đầu các hội đồng như sau:

  • Sáng: từ 7h30
  • Chiều: từ 13h30

Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn Văn phòng Trường gửi đến từng bạn.

  1. Danh sách phân ban và lịch bảo vệ sinh viên tra cứu tại đây.
  2. Danh sách điều phối viên các phân ban/hội đồng sinh viên tra cứu tại đây.